Recipientkontroll maj 2018

Provpunkt Ri71 - Hörbyån norra armen.
Provpunkt Ri71 – Hörbyån norra armen. En av provtagningspunkterna i recipientkontrollprogrammet i Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från maj i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i maj

Provtagningarna utfördes 15 maj.

Maj blev rekordvarm på många ställen. Vädret som föregick provtagningen var nederbördsfattigt och varmt. Under provtagningsdagen var det svag västlig vind och lugnt på Ringsjön. Temperaturen var strax över 20 grader och det var mestadels soligt.

Vattenföringen i vattendragen var låg, men vattenståndet i Ringsjön var fortfarande högt.

Vattentemperaturen varierade mellan 12 och 20 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • Vattnet var ”starkt färgat” och ”starkt grumlat” på några provpunkter.

I övrigt noterades inte något ovanligt eller avvikande från det normala i månadens analyser.