Recipientkontrolldata till och med oktober

Ybbarpsån, vid Herrevadskloster. Provpunkt 22 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å. Foto: Birgitta Bengtsson
Ybbarpsån, vid Herrevadskloster. Provpunkt 22 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å. Foto: Birgitta Bengtsson

Proverna från recipientkontrollen i Ringsjön och Rönne å till och med oktober har analyserats och datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 12 oktober.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt och svalt, med regn (dock inga stora mängder) helgen innan. Under provtagningsdagen var det fortsatt ostadigt, måttlig till frisk östlig vind, regnskurar och ca 9 grader. Det var orolig sjö på Ringsjön.

Vattenföringen var fortsatt låg.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 7 och 11 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:
”Extremt hög” klorofyll a-halt uppmättes i Västra Ringsjön.

I rinnande vatten noterades ”starkt färgat”, samt ”starkt grumlat” vatten på några provpunkter. ”Extremt hög halt av organiskt material (permtal) uppmättes vid en provpunkt (Hörbyån, södra armen, Ri72).

”Extremt hög” totalkvävehalt uppmättes i Pinnåns utflöde ur Kopparmölledammen (pkt 44).