månadsarkiv: november 2016

Sjösättning samt rekord för siktdjup och simfåglar!

Trålbåten Östen sjösätts i hamnen vid Gamla Boo. Foto: Jimmy Lindahl
Trålbåten Östen sjösätts i hamnen vid Gamla Boo. Foto: Jimmy Lindahl

Under september-oktober har vår personal och våra båtar Östen och Västen varit utlånade till Vallentuna kommun. Vi har bistått kommunerna Vallentuna och Täby med biomanipulation i Vallentunasjön. Under totalt 20 dagar befriade vi Vallentunasjön från ca 11 ton vitfisk.

Sedan återkomsten till hemmahamnen i Gamla Boo har trålbåtarna varit uppställda på land. Vattenståndet i Ringsjön har, liksom i många andra skånska sjöar,  varit väldigt lågt under en längre period. Som lägst var det ca 40 cm djupt i hamnen. Även om våra båtar har ett väldigt lågt djupgående så kunde vi inte sjösätta. De hade stått på botten. Snö och regn har nu fyllt på sjön så att vi i fredags åter kunde lägga i båtarna.

Vår plan är nu att ta oss in i Västra Ringsjön så fort som möjligt. Där ska vi börja med att utföra provtrålningar. I dagsläget verkar det dock som att vi får vänta på ytterligare tillströmning av vatten innan vi kommer genom sundet. Dessförinnan kommer vi att påbörja fisket i Östra Ringsjön och i Sätoftasjön.

Siktdjupsrekord

Den som rört sig vid och på sjön de senaste månaderna har kunnat notera att vattnet i Ringsjön har varit ganska klart. Detta bekräftades ytterligare vid senaste mätningarna av siktdjupet. Torsdagen den 17/11 mättes siktdjupet i både Östra Ringsjön och i Sätoftasjön till 4,2 meter. Detta är ett rekord för novembermätningarna! Sådana värden har inte setts i Ringsjön i november sedan femtio- och sextiotalet!

Simfågelrekord

Vår årliga inventering av rastande simfåglar i Ringsjön har genomförts av Hörbys kommunornitolog Mattias Persson. Mattias skriver så här om årets inventering:

Under 2016 års räkning har flera rekord (All-time-high) noterats.  Jag har ställt frågan flera gånger under hösten – Går det egentligen att slå fler rekord? Och för vissa arter går det naturligtvis, men det är i sanning en fröjd att vara inbiten skådare samt lokalpatriot och få följa hur det höga antalet fåglar trivs och samtidigt stadigt ökar i Ringsjöarna.

Se mina korta reflektioner nedan, samtidigt som ni följer rapporten i diagram och siffror.

Gräsand
September mäter All-time-high med hela 2159 exemplar. I oktober räknades in 2334 ex, vilket är tredje högsta inräkningen i historien. Arten finns i hela sjön, med en högre andel i vissa delar där det finnas väldigt bra förutsättningar arten.

Brunand
Oktober har högsta siffran på 10 år. Av ngn anledning har arten minskat i sjön på senare år. Generellt för Sverige?

Bläsand
Har efter ett par toppår ett något lägre antal 2016 – tillfälligt?

Knipa
Mäter All-time-high för september månads räkning. Oktober månads siffra är tredje högsta i ”modern tid”. Arten finns i stort sett i hela sjön.

Knölsvan
Har relativt låga siffror överlag.

Kricka
Har slagit Allt-time-high rekord med råge i september med hela 768 ex, och för oktober näst högsta siffran någonsin. Flera betydande flockar är inräknade. Arten trivs endast i vissa delar av sjön.

Storskarv
Har tredje högsta siffran under 2000-talet för september och för oktober är resultatet All-time-high. Arten verkar överlag fiska i hela sjön, men större flockar är koncentrerad till vissa rastplatser i sjön.

Skedand
September fjärde bästa siffran någonsin och näst högsta i modern tid.

Skäggdopping
Finns i stort sett i hela sjön. Inga rekord-antal för 2016, men siffran är likväl hög för båda perioderna.

Sothöna
Har stadigt ökat de senaste åren och når för september näst högsta siffran i modern tid och fjärde högsta sedan mätningen startade. För oktober har vi näst högsta siffran under 2000-talet.

Sångsvan
Har rastat med något färre antal för 2016 och är koncentrerad till vissa vikar. Nämnas bör att 18 ex (av de 44 inräknade sångsvanarna) var mindre sångsvan. Mindre sångsvan är årlig rastare i Fulltofta där den födosöker i den grunda viken.

Vigg
Har fjärde högsta antal för september månad i modern tid. För oktober månad kan vi se att arten trivts mycket bra senare år och vi har tredje högsta antalet sedan 1970-talet.

Simänder totalt
För totala antalet Simänder i Ringsjöarna visar räkningen i september på All-time-high och den imponerande siffran om 3230 rastande individer slår de tidigare årens rekord med råge. Gräsand och kricka lyfter med sina stora antal, men även övriga arter bidrar. För oktober månad når vi tredje bästa siffran någonsin. Sedan 2012 har vi haft imponerande antal rastande simfåglar i Ringsjöarna sett ur ett historiskt perspektiv. Det är uppenbart att förutsättningarna för simfåglarna är bättre än någonsin i Ringsjöarna och antalet individer har de senaste åren stadigt ökat.

Dykänder totalt
Antalet rastande dykänder är för september månad den näst bästa siffran sedan 1970-talet. För september månads räkning ser vi inte en jämn trend, men genomsnittet pekar uppåt där 2016 tydligt bidrar. För oktober månad visar räkningen på tredje bästa siffran i modern tid. Liksom för simänderna kan vi se en markant ökning under oktober månad de senaste åren. Även för dykänderna är det uppenbart att förutsättningarna är bättre än de varit de senaste 45 åren i Ringsjöarna för denna period.

Ladda ner all data från simfågelinventeringarna i Ringsjön sedan 1968.

Recipientkontrolldata till och med oktober

Ybbarpsån, vid Herrevadskloster. Provpunkt 22 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å. Foto: Birgitta Bengtsson
Ybbarpsån, vid Herrevadskloster. Provpunkt 22 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å. Foto: Birgitta Bengtsson

Proverna från recipientkontrollen i Ringsjön och Rönne å till och med oktober har analyserats och datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 12 oktober.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt och svalt, med regn (dock inga stora mängder) helgen innan. Under provtagningsdagen var det fortsatt ostadigt, måttlig till frisk östlig vind, regnskurar och ca 9 grader. Det var orolig sjö på Ringsjön.

Vattenföringen var fortsatt låg.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 7 och 11 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:
”Extremt hög” klorofyll a-halt uppmättes i Västra Ringsjön.

I rinnande vatten noterades ”starkt färgat”, samt ”starkt grumlat” vatten på några provpunkter. ”Extremt hög halt av organiskt material (permtal) uppmättes vid en provpunkt (Hörbyån, södra armen, Ri72).

”Extremt hög” totalkvävehalt uppmättes i Pinnåns utflöde ur Kopparmölledammen (pkt 44).

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Skåne inbjuder till seminarium om hotade groddjur

Grönfläckig padda (Bufotes viridis) - Foto Marek Szczepanek
Grönfläckig padda (Bufotes viridis) – Foto Marek Szczepanek

Grodseminariet presenterar en del av det fina arbete som genomförts för våra groddjur under 2016.  Vi får bland annat höra om ”SemiAquaticLife-projektet” som godkändes i Bryssel förra året och som nu är igång!

Det kommer även presentationer av årets arbete inom den Biogeografiska uppföljningen av groddjur, och de senaste rönen om eDNA som metod för att inventera groddjur med hjälp av informationen i ett vattenprov. Ett mer detaljerat program kommer närmare seminariet.

Under dagen kommer det traditionsenliga groddiplomet att delas ut för beundransvärda insatser för de svenska groddjuren.

Seminariet är kostnadsfritt men deltagarna står själva för sina logistikkostnader.

Tid: 7 december 2016 kl. 09.30 – 16.00

Plats: Länsstyrelsen Skånes Malmö kontor, Kungsgatan 13, 205 15 Malmö, Hörsalen.

Anmälan och frågor:

Anmälan och frågor skickas via e-post till anna.fohrman@lansstyrelsen.se. Sista anmälningsdag 30 november 2016.

Välkommen med din anmälan!

…………………………………………………………………………………………………….

Läs mer om grönfläckig padda på Artdatabanken

Läs mer om naturvårdsverkets åtgärdsprogram för grönfläckig padda