månadsarkiv: april 2017

Åtgärdsarbete för bättre vatten i Skåne

Våtmarksanläggning på Pugerup
Återskapande av våtmark på Pugerups ägor. Foto: Richard Nilsson

Inbjudan till seminarium

Länsstyrelsen i Skåne bjuder in till en dag där åtgärdsarbetet för bättre vatten i Skåne ligger i fokus. På schemat står dikesrensning, ålgräsängar längs kusten, plastpartiklar från konstgräsfotbollsplaner, vandringshinder och kulturmiljöer samt en hel del annan vattenrelaterad information.

Seminariet hålls på Länsstyrelsen Skåne, i Malmö 10 maj, med start kl. 09.00. OBS! Obligatorisk anmälan senast 3/5!

Närmare information om seminariet och om hur man anmäler sig finner ni på Länsstyrelsens hemsida.