Årets första recipientkontroll avklarad

Ekologgruppen tar prover för det samordnade recipientkontrollet för Rönne ås avrinningsområde, på Sätoftasjöns provpunkt Ri5. Foto:Birgitta Bengtsson
Provtagning på Sätoftasjöns provpunkt Ri5. Foto: Birgitta Bengtsson

Då har resultaten från årets första provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde levererats. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 18 januari.

Kallt väder föregick provtagningen, men lagom till provtagningen blev det milt. Under provtagningsdagen var det grått och molnigt med lite duggregn, någon plusgrad och måttlig vind. Stora delar av Ringsjön var istäckt. Isen på provtagningsplatsera var ca 5 cm tjock.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 0,7 och 3,2 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • I Västra Ringsjön var klorofyll a halten ”mycket hög”, vilket tyder på algblomning under isen.
  • Vattnet var ”starkt grumlat” och ”starkt färgat” på ett par provpunkter
  • I övrigt registrerades inga höga eller onormala värden i månadens analyser.
  • I Hörbyån, norra armen (pkt Ri72) uppmättes en ”extremt hög” totalkvävehalt.