Rykande heta analysdata från recipientkontrollen

Vy över Bäljaneå, provpunkt 6 i Rönneåns recipientkontrollprogram, strax uppströms Röstånga - Foto: Birgitta Bengtsson
Vy över Bäljaneå, provpunkt 6 i Rönneåns recipientkontrollprogram, strax uppströms Röstånga – Foto: Birgitta Bengtsson

Proverna från recipientkontrollen i Ringsjön och Rönne å till och med april har analyserats och datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Proverna samlades in 12-13 april. Provtagningen föregicks av högtrycksbetonat och relativt torrt väder med kalla nätter. Under båda provtagningsdagarna var det svag till måttlig östlig vind, växlande molnighet, ca 5 grader på morgonen och stigande till ca 10-12 under dagen.

Vattenföringen var relativt låg.

Vattentemperaturen varierade mellan 7,6 och 10,5 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

I Ringsjön noterades ”extremt höga” klorofyll-a halter i alla tre delsjöarna.

Mycket höga färgtal och ”starkt färgat” vatten noterades på några provpunkter, samt ”extremt höga” halter av organiskt material (permtal) på två (Perstorpsbäcken, pkt 28 och Pinnån, pkt 36).

I övrigt noterades inget avvikande från det normala i månadens analyser.