Kategoriarkiv: Recipientkontroll

Recipientkontroll december 2020

Recipientkontroll Östra Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

2020 har nu gått över i 2021. Den sista månadsrapporteringen har skickats in från vår konsult Ekologigruppen AB. Sedan 1 januari har Calluna AB tagit över provtagningarna i Rönne å och i Ringsjön med omnejd. Vi tackar Ekologigruppen och framförallt Birgitta Bengtsson för många års trogen tjänstgöring i Ringsjöns vatten!

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från december i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Därmed är 2020 komplett och kan summeras. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Fortsätt läsa Recipientkontroll december 2020

Recipientkontroll november 2020

En bro över Pinnån vid provpunkt 36 vid Pinnåns utflöde ur Åsljungasjön.
En bro över Pinnån vid provpunkt 36 vid Pinnåns utflöde ur Åsljungasjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från november i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Fortsätt läsa Recipientkontroll november 2020

Recipientkontroll oktober 2020

Vy över Östra Ringsjön
Vy över Östra Ringsjön med projekt Ringsjöns hemmahamn i bakgrunden. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från oktober i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i oktober

Provtagningarna utfördes den 13 oktober.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt och blåsigt med en del regnskurar. Natten innan provtagningen var det frost och under provtagningsdagen var det svag nordostlig vind, växlande molnighet och temperaturen steg till cirka 15 grader under dagen.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan cirka 7 och 13 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Sätoftasjön noterades en ”extremt hög” klorofyll a-halt och totalfosforhalten var ”extremt hög” i Östra Ringsjön.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten noterades på några provpunkter, samt ”extremt hög” halt organiskt material (högt permtal) på på ett par.

Recipientkontroll augusti och september 2020

Lågt vattenstånd vid Västra Ringsjön
Bilden visar Västra Ringsjöns låga vattenstånd vid Björks fisk 13 augusti 2020. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från augusti och september i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i augusti

Provtagningarna utfördes den 11 och 12 augusti.

Det var fortfarande sommarväder i augusti. Innan provtagningen var det värmebölja, varmt och torrt. Under provtagningsdagarna var det svag till måttlig vind från sydost, växlande molnighet och cirka 23 grader.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan cirka 14 och 23 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Östra och Västra Ringsjön, samt Östra Sorrödssjön noterades ”extremt höga” klorofyll a-halter. Vattnet var skiktat och det var syrefattiga förhållanden i bottenvattnet i Sätoftasjön, Östra Ringsjön, Storarydsdammen, Östra Sorrödssjön och Hjälmsjön, samt måttliga syrgasförhållanden i Rössjön.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten noterades på några provpunkter, samt ”extremt hög” halt organiskt material (högt permtal) på en (Perstorpsbäcken uppströms Perstorp, pkt 28).

Kommentarer om provtagningarna i september

Provtagningarna ufördes 14 och 15 september.

Pinnån uppströms Gelita, provpunkt R42
Fotot visar provpunkt R42, uppströms Gelita under provtagningsdagen 14 september 2020. Foto: Birgitta Bengtsson

Vädret som föregick provtagningen var lite ostadigt, blåsigt, med regnskurar på sina håll. Dagen innan blev det dock stabilare och varmt för årstiden. Under provtagningsdagarna var det svag till måttlig vind från sydost, klart och soligt, samt cirka 24 grader.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan cirka 14 och 18 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • ”Extremt höga” klorofyll a-halter noterades i Ringsjöns tre delsjöar. Det blåsiga vädret som föregick provtagningen hade rört om och det var ingen syrebrist på bottnen. Dock var totalfosforhalten ”extremt hög” i Östra Ringsjöns bottenvatten.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten noterades på några provpunkter, samt ”extremt hög” halt organiskt material (högt permtal) på en (Perstorpsbäcken uppströms Perstorp, pkt 28).

Recipientkontroll juli 2020

Restaurering av Storarydsdammens dammvall. I Storrarydsdammen finns provpunkt R17 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson
Restaurering av Storarydsdammens dammvall. I Storrarydsdammen finns provpunkt R17 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från juli i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i juli

Provtagningarna utfördes 15 juli.

Det var ostadigt väder; svalt, regnigt och blåsigt, innan provtagningen. När provtagningen gjordes var det svag till måttlig vind från söder, regn och ca 15 grader.

Vattenföringen var låg-måttlig för årstiden.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 14 och 18 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Östra Ringsjön noterades en ”extremt hög” klorofyll a-halt. I övrigt var vattnet omrört vid profilmätningarna (ingen syrebrist i bottenvattnet).
 • ”Starkt färgat” vatten noterades på flertalet av provpunkterna i rinnande vatten, samt ”starkt grumlat” vatten och ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) på några; i Ybbarpsån, Perstorpsbäcken och Bäljaneå.
 • I Perstorpsbäcken nedströms Perstorp (pkt 16) var totalkvävehalten ”extremt hög”.

Recipientkontroll maj 2020

Vy över Sätoftasjön, en bit ifrån provpunkt Ri5.
Vy över Sätoftasjön, en bit ifrån provpunkt Ri5 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från maj i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i maj

Provtagningarna utfördes 19 och 20 maj.

En lång period med torrt väder föregick provtagningen, men sedan helgen innan var det ostadigt, med blåst och skurar. När provtagningen i rinnande vatten gjordes var det måttlig västlig vind, molnigt och ca 15 grader. Under Ringsjöprovtagningen var det lugnt på sjön, svag nordlig vind, några molntussar och 17 grader.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 11 och 14 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • ”Starkt färgat” vatten noterades på sex av provpunkterna och ”starkt grumlat” vatten på fyra.
 • I övrigt registrerades inga avvikande höga eller onormala värden i månadens analyser.

Recipientkontroll april 2020

Ybbarpsån vid Storarydsdammens utföde.
Ybbarpsån vid Storarydsdammens utföde. Provpunkt R17 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från april i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i april

Provtagningarna utfördes 15 och 17 april.

Vädret som föregick provtagningen var nederbördsfattigt och högtrycksbetonat, med kalla nätter och soliga dagar. När provtagningen i rinnande vatten gjordes var det hård västlig vind, så Ringsjöprovtagningen sköts upp tills det lugnat sig. Under båda provtagningsdagarna var det ca 10 grader.

Vattenföringen var låg i de små vattendragen och på medelnivå i de större.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 6 och 10 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • ”Starkt färgat” vatten noterades på ungefär hälften av provpunkterna och ”starkt grumlat” vatten på några, i Bäljaneå, Perstorpsbäcken och Pinnån.
 • I övrigt registrerades inga avvikande höga eller onormala värden i månadens analyser.

Recipientkontroll februari – mars 2020

Fotot är från Pinnåns utlopp i Rönne å (pkt 58) under provtagningsdagen, 10 februari . Lägg märke till färgskillnaden mellan Pinnåns humösa och Rönneåns lergrumliga vatten. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från februari och mars i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i februari

Provtagningarna utfördes 7, 10 och 13 februari.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt och under helgen drog stormen Ciara förbi. Ringsjöprovtagningen gjordes innan stormen och det regnade lite, men var lugnt på sjön. Den övriga provtagningen utfördes efter stormen och det var hårda vindbyar och regnskurar. Temperaturen var ca 5 plusgrader.

Vattenföringen i vattendragen var hög och det var översvämningari de nedre delarna av Rönneå, vid Pinnåns utflöde.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 4 och 6 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Västra Ringsjön var korofyll a-halten ”extremt hög”.
 • Vattnet var ”surt” i Perstorpsbäcken och i Pinnån vid provpunkterna 28, 29 och 36, samt ”måttligt surt” vid ytterligare tre provpunkter. Buffertkapaciteten var ”mycket svag” i Perstorpsbäcken uppströms Perstorp (pkt 28) och ”svag” vid ytterligare fyra provpunkter.
 • ”Starkt färgat”, samt ”starkt grumlat” vatten noterades på de flesta provpunkterna och ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) på mer än hälften. Orsaken var regnen och de höga flöden som spolat ut humusämnen och lera i vattendragen.
 • Även totalfosforhalten var ”extremt hög” i nedre delen av huvudfåran, Bäljaneå (Röstånga), nedre delen av Pinnån , Kägleån och Rössjöholmsån (pkt 34, 49, 57, 6, 8, 58, 70, 55 och 56).

Kommentarer om provtagningarna i mars

Provtagningarna utfördes 17 mars.

Hamnen hos Björks i Västra Ringsjön den 17 april. Båten är lastad och klar för provtagningsrundan i Ringsjöarna. Foto: Birgitta Bengtsson
Hamnen hos Björks i Västra Ringsjön den 17 april. Båten är lastad och klar för provtagningsrundan i Ringsjöarna. Foto: Birgitta Bengtsson

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, blåsigt med regnskurar. Under provtagningsdagen var det molnigt, måttlig sydvästlig vind och ca 6 plusgrader.

Vattenföringen i vattendragen var lägre än vid februariprovtagningen, men fortfarande relativt hög i de nedre delarna av Rönneå, vid Pinnåns utflöde.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 5 och 8 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Sätoftasjön och Västra Ringsjön var korofyll a-halten ”extremt hög”.
 • ”Starkt färgat” vatten noterades på ungefär hälften av provpunkterna, samt ”starkt grumlat” vatten och ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) på ett fåtal.
 • I Hörbyåns södra arm (Ri72) var totalkvävehalten ”extremt hög”.

Recipientkontroll januari 2020

Hörbyån, provpunkt Ri72
Hörbyån, södra armen, Provpunkt Ri72 i den samordnade recipientkontrollen för Ringsjön och Rönne å. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från januari i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan för recipientkontrollen finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i januari

Provtagningarna utfördes 13 januari.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, och milt, med mycket blåst och regn. Under provtagningsdagen var molnen heltäckande och det var fem plusgrader. Vinden var måttlig, sydvästlig och det var lite vågigt på Ringsjön.

Vattenföringen var hög efter regnen.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 4 och 6 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Västra Ringsjön var korofyll a-halten ”extremt hög”.
 • Vattnet var ”måttligt surt” och buffringskapaciteten var ”svag” (låg aklalinitet) i Smålarpsån (pkt 74).
 • ”Starkt färgat” vatten noterades på de flesta provpunkterna, samt ”starkt grumlat” vatten och ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) på ungefär hälften.
 • I Hörbyåns södra arm (pkt Ri72) var totalkvävehalten ”extremt hög”.

Recipientkontroll december 2019

Ytterpålen till bottengarnet vid Gamla Boo.
Ytterpålen till bottengarnet vid Gamla Boo. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från december i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan för hela årets recipientkontroll finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i december

Provtagningarna utfördes 12 december.

Vädret innan provtagningen var ostadigt, med regn och rusk. Under provtagningsdagen var det fortsatt regn, svag sydlig vind och det var lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var på grund av regnandet hög i vattendragen. Det var översvämning i de nedre delarna av huvudfåran, vid Pinnåns utlopp och i Ringsjön hade vattenståndet återgått till för årstiden normalt tillstånd, efter att ha varit lågt hela hösten

Vattentemperaturen var ca 4-5 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Smålarpsån (pkt 74) var vattnet ”måttligt surt” med ”svag” buffringskapacitet (lågt pH och låg alkalinitet).
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten, samt ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) noterades på de flesta provpunkterna i rinnande vatten.
 • Längs ned i Rönne å, vid pkt 49 och 57, var totalfosforhalten ”extremt hög”.
 • En ”extremt hög” totalkvävehalt noterades i Rössjöholmsån (pkt 56).