Recipientkontroll november 2020

En bro över Pinnån vid provpunkt 36 vid Pinnåns utflöde ur Åsljungasjön.
En bro över Pinnån vid provpunkt 36 vid Pinnåns utflöde ur Åsljungasjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från november i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i november

Provtagningarna utfördes den 10 och 11 november.

Vädret som föregick provtagningen var milt, ostadigt och blåsigt, med en del småskurar. Under båda provtagningsdagarna var det svag sydostlig vind, heltäckande moln och en temperatur på cirka 10 grader.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan cirka 9 och 10 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • I Sätoftasjön noterades en ”extremt hög” klorofyll a-halt.
  • I Pinnån nedströms Åsljungasjön (pkt 36) var vattnet ”måttligt surt”.
  • ”Starkt färgat” vatten noterades på de flesta provpunkterna i rinnande vatten, samt ”starkt grumlat” och ”extremt hög” halt organiskt material (högt permtal) på ungefär hälften.