Recipientkontroll december 2020

Recipientkontroll Östra Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

2020 har nu gått över i 2021. Den sista månadsrapporteringen har skickats in från vår konsult Ekologigruppen AB. Sedan 1 januari har Calluna AB tagit över provtagningarna i Rönne å och i Ringsjön med omnejd. Vi tackar Ekologigruppen och framförallt Birgitta Bengtsson för många års trogen tjänstgöring i Ringsjöns vatten!

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från december i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Därmed är 2020 komplett och kan summeras. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i december

Provtagningarna utfördes den 16 december.

Vädret som föregick provtagningen var grått, det var endast ett par soltimmar på hela månaden, och milt med en del regn. Under provtagningsdagen var det svag västlig vind, molnigt och en temperatur på cirka 7 grader.

Vattenföringen var på medelnivå, men stigande efter regnet.

Vattentemepraturen varierade mellan cirka 4 och 7 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • ”Starkt färgat” vatten noterades på de flesta provpunkterna i rinnande vatten och ”extremt hög” halt organiskt material (högt permtal) i Smålarpsån (pkt 74).
  • Regnet hade orsakat ”starkt grumlat” vatten på flera provpunkter. Som grumligast var det i nedre delen av huvudfåran (pkt 49 och 57), samt i Rössjöholmsån (pkt 56). Vid dessa provpunkter var också totalfosforhalten ”extremt hög”.
  • I Hörbyåns södra gren (pkt Ri72) var totalkvävehalten ”extremt hög”.