Recipientkontroll februari – mars 2020

Fotot är från Pinnåns utlopp i Rönne å (pkt 58) under provtagningsdagen, 10 februari . Lägg märke till färgskillnaden mellan Pinnåns humösa och Rönneåns lergrumliga vatten. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från februari och mars i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i februari

Provtagningarna utfördes 7, 10 och 13 februari.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt och under helgen drog stormen Ciara förbi. Ringsjöprovtagningen gjordes innan stormen och det regnade lite, men var lugnt på sjön. Den övriga provtagningen utfördes efter stormen och det var hårda vindbyar och regnskurar. Temperaturen var ca 5 plusgrader.

Vattenföringen i vattendragen var hög och det var översvämningari de nedre delarna av Rönneå, vid Pinnåns utflöde.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 4 och 6 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • I Västra Ringsjön var korofyll a-halten ”extremt hög”.
  • Vattnet var ”surt” i Perstorpsbäcken och i Pinnån vid provpunkterna 28, 29 och 36, samt ”måttligt surt” vid ytterligare tre provpunkter. Buffertkapaciteten var ”mycket svag” i Perstorpsbäcken uppströms Perstorp (pkt 28) och ”svag” vid ytterligare fyra provpunkter.
  • ”Starkt färgat”, samt ”starkt grumlat” vatten noterades på de flesta provpunkterna och ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) på mer än hälften. Orsaken var regnen och de höga flöden som spolat ut humusämnen och lera i vattendragen.
  • Även totalfosforhalten var ”extremt hög” i nedre delen av huvudfåran, Bäljaneå (Röstånga), nedre delen av Pinnån , Kägleån och Rössjöholmsån (pkt 34, 49, 57, 6, 8, 58, 70, 55 och 56).

Kommentarer om provtagningarna i mars

Provtagningarna utfördes 17 mars.

Hamnen hos Björks i Västra Ringsjön den 17 april. Båten är lastad och klar för provtagningsrundan i Ringsjöarna. Foto: Birgitta Bengtsson
Hamnen hos Björks i Västra Ringsjön den 17 april. Båten är lastad och klar för provtagningsrundan i Ringsjöarna. Foto: Birgitta Bengtsson

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, blåsigt med regnskurar. Under provtagningsdagen var det molnigt, måttlig sydvästlig vind och ca 6 plusgrader.

Vattenföringen i vattendragen var lägre än vid februariprovtagningen, men fortfarande relativt hög i de nedre delarna av Rönneå, vid Pinnåns utflöde.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 5 och 8 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • I Sätoftasjön och Västra Ringsjön var korofyll a-halten ”extremt hög”.
  • ”Starkt färgat” vatten noterades på ungefär hälften av provpunkterna, samt ”starkt grumlat” vatten och ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) på ett fåtal.
  • I Hörbyåns södra arm (Ri72) var totalkvävehalten ”extremt hög”.