Recipientkontroll april 2020

Ybbarpsån vid Storarydsdammens utföde.
Ybbarpsån vid Storarydsdammens utföde. Provpunkt R17 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från april i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i april

Provtagningarna utfördes 15 och 17 april.

Vädret som föregick provtagningen var nederbördsfattigt och högtrycksbetonat, med kalla nätter och soliga dagar. När provtagningen i rinnande vatten gjordes var det hård västlig vind, så Ringsjöprovtagningen sköts upp tills det lugnat sig. Under båda provtagningsdagarna var det ca 10 grader.

Vattenföringen var låg i de små vattendragen och på medelnivå i de större.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 6 och 10 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • ”Starkt färgat” vatten noterades på ungefär hälften av provpunkterna och ”starkt grumlat” vatten på några, i Bäljaneå, Perstorpsbäcken och Pinnån.
  • I övrigt registrerades inga avvikande höga eller onormala värden i månadens analyser.