Inbjudan till Vattenrådens dag 2020

Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västrehavets vattendistrikt öppnar 2019 års vattenrådsdag i Göteborg. Foto: Richard Nilsson
Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västrehavets vattendistrikt öppnar 2019 års vattenrådsdag i Göteborg. Foto: Richard Nilsson

Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt bjuder in alla medlemmar i distriktets vattenråd till Vattenrådens dag 2020.

Årets vattenrådens dag äger rum på Scandic Crown på Polhemsplatsen 3 i Göteborg. 20 mars klockan 09.30 drar det igång.

Det händer mycket inom vattenförvaltningen. Vilken roll har vattenråden i framtiden? Den frågan är central i årets upplaga av vattenrådens dag. Efter lunch spinner vi vidare på tema övergödning: uppföljning av miljömål och inspirerande projekt står på programmet – välkommen!

Årets workshop handlar om vattenrådens roll i framtiden. Mer information inför denna workshop kommer att skickas till anmälda deltagare.

Antalet deltagare är begränsat. Anmäl dig senast 2 mars!

Program

09.30 – 10.00 Registrering och kaffe

10.00 – 10.10 Landshövding Anders Danielsson hälsar välkommen tillsammans med vattenvårdsdirektör Annika Ekvall.

10.10 – 10.25 Nyttan med bättre vatten
Miljöekonomerna Sara Jalhed och Gerda Kinell ger värdefulla argument ur vår nya skrift.

10.30 – 10.40 Ny vattenförvaltningscykel, vad är på gång?
Björn Lagerdahl, samordnare i Västerhavets distrikt, berättar om planeringen

10.40 – 10.50 Vattenförvaltningsutredningen
Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall berättar kort om utredningens betänkande En utvecklad vattenförvaltning, som nu är ute på remiss.

11.05 – 11.35 Paus

11.35 – 11.40 Nationell plan för prövning av vattenkraft
Johan Kling, verksamhetsstrateg, Havs‐ och vattenmyndigheten, om vad som är på gång.

11.40 – 12.30 Workshop: Vattenrådens roll i framtiden
Hur ser den ut? Vilka behov har vattenråden?

12.30 – 13.30 Lunchbuffé

13.30 – 13.45 Miljömålet Ingen övergödning – är det långt kvar?
Lägesrapport från Västra Götaland. Miljöstrateg Sofie Halsius och vattenvårdshandläggare Emelie Möllersten, Länsstyrelsen.

13.45 – 14.25 Livsmedelsproduktion, klimatanpassning och minskat näringsläckage – hur gör vi?
Dennis Wiström, agronom, Västervikskommun.

14.30 – 14.50 Det som göms på botten av en sjö Internbelastning av fosfor i sjöar. Exempel från projektet LIFE IP Rich Waters. Ernst Witter, vattenvårdshandläggare, Länsstyrelsen i Örebro.

14.50 – 15.20 Fikabuffé!

15.20 – 15.30 LEVA – Lokalt engagemang för vatten
Anna Ek, utredare Havs- och vattenmyndigheten, berättar senaste nytt i regeringsuppdraget om förstärkt lokalt åtgärdsarbete.

15.30 – 15.45 Rätt åtgärd på rätt plats – vilka möjligheter finns i Landsbygdsprogrammet?
Fredrik Fredrikson, rådgivare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

15.45 – 16.00 Avslutning
Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall sammanfattar dagen tillsammans med moderator Robert Lindberg.

Ladda ner programmet.