Recipientkontroll maj 2020

Vy över Sätoftasjön, en bit ifrån provpunkt Ri5.
Vy över Sätoftasjön, en bit ifrån provpunkt Ri5 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från maj i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i maj

Provtagningarna utfördes 19 och 20 maj.

En lång period med torrt väder föregick provtagningen, men sedan helgen innan var det ostadigt, med blåst och skurar. När provtagningen i rinnande vatten gjordes var det måttlig västlig vind, molnigt och ca 15 grader. Under Ringsjöprovtagningen var det lugnt på sjön, svag nordlig vind, några molntussar och 17 grader.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 11 och 14 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • ”Starkt färgat” vatten noterades på sex av provpunkterna och ”starkt grumlat” vatten på fyra.
  • I övrigt registrerades inga avvikande höga eller onormala värden i månadens analyser.