Recipientkontroll juli 2020

Restaurering av Storarydsdammens dammvall. I Storrarydsdammen finns provpunkt R17 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson
Restaurering av Storarydsdammens dammvall. I Storrarydsdammen finns provpunkt R17 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från juli i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i juli

Provtagningarna utfördes 15 juli.

Det var ostadigt väder; svalt, regnigt och blåsigt, innan provtagningen. När provtagningen gjordes var det svag till måttlig vind från söder, regn och ca 15 grader.

Vattenföringen var låg-måttlig för årstiden.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 14 och 18 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • I Östra Ringsjön noterades en ”extremt hög” klorofyll a-halt. I övrigt var vattnet omrört vid profilmätningarna (ingen syrebrist i bottenvattnet).
  • ”Starkt färgat” vatten noterades på flertalet av provpunkterna i rinnande vatten, samt ”starkt grumlat” vatten och ”extremt hög” halt organiskt material (höga permtal) på några; i Ybbarpsån, Perstorpsbäcken och Bäljaneå.
  • I Perstorpsbäcken nedströms Perstorp (pkt 16) var totalkvävehalten ”extremt hög”.