Recipientkontroll augusti och september 2020

Lågt vattenstånd vid Västra Ringsjön
Bilden visar Västra Ringsjöns låga vattenstånd vid Björks fisk 13 augusti 2020. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från augusti och september i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i augusti

Provtagningarna utfördes den 11 och 12 augusti.

Det var fortfarande sommarväder i augusti. Innan provtagningen var det värmebölja, varmt och torrt. Under provtagningsdagarna var det svag till måttlig vind från sydost, växlande molnighet och cirka 23 grader.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan cirka 14 och 23 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • I Östra och Västra Ringsjön, samt Östra Sorrödssjön noterades ”extremt höga” klorofyll a-halter. Vattnet var skiktat och det var syrefattiga förhållanden i bottenvattnet i Sätoftasjön, Östra Ringsjön, Storarydsdammen, Östra Sorrödssjön och Hjälmsjön, samt måttliga syrgasförhållanden i Rössjön.
  • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten noterades på några provpunkter, samt ”extremt hög” halt organiskt material (högt permtal) på en (Perstorpsbäcken uppströms Perstorp, pkt 28).

Kommentarer om provtagningarna i september

Provtagningarna ufördes 14 och 15 september.

Pinnån uppströms Gelita, provpunkt R42
Fotot visar provpunkt R42, uppströms Gelita under provtagningsdagen 14 september 2020. Foto: Birgitta Bengtsson

Vädret som föregick provtagningen var lite ostadigt, blåsigt, med regnskurar på sina håll. Dagen innan blev det dock stabilare och varmt för årstiden. Under provtagningsdagarna var det svag till måttlig vind från sydost, klart och soligt, samt cirka 24 grader.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan cirka 14 och 18 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • ”Extremt höga” klorofyll a-halter noterades i Ringsjöns tre delsjöar. Det blåsiga vädret som föregick provtagningen hade rört om och det var ingen syrebrist på bottnen. Dock var totalfosforhalten ”extremt hög” i Östra Ringsjöns bottenvatten.
  • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten noterades på några provpunkter, samt ”extremt hög” halt organiskt material (högt permtal) på en (Perstorpsbäcken uppströms Perstorp, pkt 28).