Sommar och sol

Sortering av trålfångst vid reduktionsfiske i Västra Ringsjön. Foto: Richard Nilsson
Sortering av trålfångst vid reduktionsfiske i Västra Ringsjön. Foto: Richard Nilsson

Slut för säsongen

Då har vi nåtts av vattentemperaturer som gör att vi tvingas bryta reduktionsfisket för denna säsongen. Våren har givit bra fiskeresultat och vi har på 140 tråldrag fångat drygt 67 ton vitfisk. Det ger en genomsnittlig fångst på ca 480 kg/tråldrag. Merparten av tråldagarna har vi koncentrerat oss på att fiska i Västra Ringsjön. Tillsammans med övriga fiskeredskap har vi fångat drygt 77 ton vitfisk fångats sedan årsskiftet.

Braxenleken

Årets braxenlek har skiljt sig från föregående år genom att vara väldigt utspridd över tid. De vanligt förekommande stimningarna och intensiva lekperioderna vi är vana vid har uteblivit.

Vattenstånd

Det extremt låga vattenståndet förra året följde oss in i 2019. Därefter fylldes sjön på i ett högt tempo. Det blev faktiskt så pass högt att vi inte kunde ta oss in i Västra Ringsjön. Dock, tack vare höstens lyckade sänkning av båtarnas hytter, så blev vi bara utestängda under en endaste dag.
Så här i början av juli har vi åter ett mer normalt vattenstånd. Nedan kan ni se en jämförelse av vattenytan, sedd från fågeltornet i Fulltofta.

Vy från fågeltornet vid Fulltofta 12 september 2018. Bilden visar det extremt låga vattenståndet i Ringsjön. Foto: Richard Nilsson
Vy över Östra Ringsjön, från fågeltornet vid Fulltofta 12 september 2018. Bilden visar det extremt låga vattenståndet i Ringsjön. Foto: Richard Nilsson
Utsikt över Östra Ringsjön från fågeltornet i Fulltofta 25 juni 2019. Foto: Richard Nilsson
Utsikt över Östra Ringsjön från fågeltornet i Fulltofta 25 juni 2019. Foto: Richard Nilsson

Med sommar kommer fiske…

Under sommaren är det många som väljer att spendera sin ledighet med fiskespöet i handen. För den som ägnar sig åt att fiska i Ringsjön önskar vi att ni rapporterar in era fiskeerfarenheter till fiskevårdsområdesföreningen. Man kan nämligen nu göra detta på ett enkelt sätt, i alla fall om man har löst sitt fiskekort via IFiske. Där finns möjlighet att lämna sin fångstrapport via ett enkelt formulär. Om det skulle vara som så att man inte har fiskegudarna på sin sida och inte får något på kroken så är även det information som är bra att föra vidare.

Uppgifterna som lämnas kommer att användas för att se till så att Ringsjöns fiskbestånd sköts på bästa möjliga vis. Ringsjöns vattenråd kommer också att ta kunna del av statistiken och använda den för att utvärdera vårt reduktionsfiske och arbete med att hålla sjöns vatten klart.

Mer information om sportfisket och reglerna som gäller finns att hitta på Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings hemsida.

…och bad

I Ringsjön finns fyra officiella badplatser. Här provtar respektive kommun kvalitet och temperatur på vattnet varannan vecka under badsäsongen. Resultaten visas sedan på Havs- och vattenmyndighetens sida ”Badplatsen”. 
Här hittar du informationen om badvattenkvaliteten på Ringsjöns fyra badplatser: Gamla Boo, Sätofta (Höör), Ringsjöstrand norra (Hörby), och Sjöholmen (Eslöv).

Andra vattenrelaterade nyheter

Privata brunnsägare kan bli miljöhjältar

Brunn med rickepump
Brunn med rickepump – Foto: Kajsa Bovin (SGU)

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, ber om hjälp med information om privata och samfällighetsägda brunnar. Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighets-ägd vattenbrunn att bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist. De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten.

Fria vandringsvägar i Rönne å

Stackarps vattenkraftverk
Deltagare vid seminariet ”Levande strömmande vatten inom Rönneåns avrinningsområde” besöker Stackarps vattenkraftverk i november 2015.
Foto: Richard Nilsson

Projektet med att skapa fria vandringsvägar i Rönne å går vidare. Klippans kommun har köpt in de tre kraftverken i Rönne å. Sedan 15 maj är kraftverken avstängda och fisken, framförallt ålarna, kan nu komma ut i havet. Detta för första gången sedan kraftverken uppfördes 1910-50.

Klippans kommuns plan är att så småningom kunna riva ut kraftverken. Innan detta kan ske ska ett antal undersökningar genomföras och tillstånd ska sökas.

Mer information om Rönne å-projeket får du på Klippans kommuns hemsida.

För Ringsjöns del kommer Rönne å-projektet kanske att leda till att havsöring, och möjligen även en och annan lax, så småningom åter kan hitta upp till sjön och åarna i vårt avrinningsområde.
I och med stängningen av kraftverken är det inte längre tillåtet att sport- och husbehovsfiska ål i hela Rönne ås avrinningsområde. Detta inkluderar Ringsjön.

P4 Kristianstad om Rönne å-projeket

Inbjudan till Vattendagarna 2019

SFL logotyp
SFL logotyp

Svenska föreningen för Limnologi har öppnat anmälningssidan för det årliga evenemanget Vattendagarna. Årets Vattendagar fokuserar på övergödning och hydromorfologi. Vi får höra om projektet Life IP Rich Waters och andra pågående projekt samt ta del av erfarenheter av genomförda åtgärder och olika metoder för minskad internbelastning och ökad konnektivitet.

Sista dagen åker vi på exkursion för att se genomförda åtgärder och besöka skogsområdet som brandhärjades 2014. Det kommer bli tre inspirerande och intressanta dagar!

Vattendagarna hålls 7-9 oktober, i Västerås. Programmet för Vattendagarna finns att se på anmälningssidan.