Kategoriarkiv: Nyhetsbrev

God jul och gott nytt år!

Projekt Ringsjöns trålbåtar firar jul i hamnen vid Gamla Boo – Foto: Richard Nilsson

Hänt under hösten

Provfisket

Under två veckor i september genomfördes provfiske med så kallade översiktsnät i alla Ringsjöns delar. Totalt lades 64 bottenstående nät och 4 nät från ytan och ner. De bottenstående näten är 30 meter långa och 1,5 meter höga. De är indelade i 12 sektioner med olika maskstorlekar, från 5 till 55 millimeter. Näten som fiskas från ytan är 27,5 meter långa, 6 meter höga och har 11 sektioner med maskor mellan 10-55 mm. De olika maskorna ger möjlighet att fånga fiskar i många åldersklasser.
Alla fångade fiskar mäts till närmaste millimeter. Totalt blev det drygt 1,2 kilometer fisk som mättes. En del av fiskarna vägs också. Vi väger alla gösar och uppemot 200 st av respektive övriga arter. 

Skepparen Jan Haraldsson får hjälp med att tömma ett provfiskenät. Foto: Richard Nilsson

Årets fångst blev rekordstor i Östra Ringsjön, 5 495 fiskar. Totalt fångade drygt 12 000 fiskar i Ringsjön. Den absoluta merparten av fångsten bestod av abborre och mört. För den som vill studera resultatet av våra provfisken närmare finns all data att ladda ned från Sveriges lantbruksuniversitets databas NORS. Länkar till respektive sjö hittar ni på sidan om provfisket i Ringsjön.

En stor andel var årsyngel av abborre som tros ha liten chans att överleva vintern när de är så pass små i september. Små abborrar äter av djurplankton i sjön vilket motverkar syftet med reduktionsfisket. Därför försöker vi riktat ta upp även små abborrar vid reduktionsfisket. Mängden abborre i sjön har ökat efter hand. De senaste två tre åren har mängden abborre över 15 cm ökat. Den som fiskar efter abborre kommer säkert att märka av detta under de kommande fiskafängena.

Höstsäsongen

2019 års reduktionsfiske är nu avslutat. Initialt hade vi problem att komma in i Västra Ringsjön på grund av det låga vattenståndet. Hösten fick därför inledas med fiske i Östra Ringsjön. Efter några veckor var sjön påfylld och vi kunde börja jaga vitfisk även i Västra Ringsjön. Totalt har vi under 2019 befriat Ringsjön från uppemot 120 ton fisk.

Resultatet av vårt arbete med reduktionsfisket visar sig på många olika vis. Till exempel säger den preliminära rapporten från årets inventering av vattenväxter att vi har växter på nästan samtliga av de 72 transekterna som ingår i inventeringen. Högsta tidigare notering är 41 transekter. Antalet påträffade arter har också ökat. Från  som lägst 4 arter vid inventeringen 2001 till hela 16 arter i årets inventering. Vattenväxterna är väldigt viktiga för att sjön ska kunna hålla sig med klart vatten.

Karputsättning

Ovälkommen fisk
Denna karpfisk fångades i Ringsjön under hösten 2019. Den hör inte hemma i Ringsjön och kan ställa till med problem för hela systemet. Foto: Jimmy Lindahl

Vid förra årets provfiske fick vi något som vi bara har varit med om vid ett enstaka tillfälle tidigare. Vi fångade unga karpar i näten. Några veckor senare fångades över 1 000 karpar i bottengarnen. I år har vi också fångat både gräskarp och en karpfisk av obestämd art. Vi börjar misstänka att någon medvetet planterar ut dessa karpar i sjön. Förutom att detta inte är lagligt är det också potentiellt skadligt för Ringsjöns välbefinnande. Om dessa karpar skulle lyckas leka och växa till sig i antal så har de större negativ påverkan än vad braxnarna har. Det finns också risk att karparna bildar hybrider med mört och braxen. Vi ber er därför att hålla ögon och öron öppna efter misstänkta inplanteringar. 

P för P

Vårt LOVA-projekt P för P är i gång. Vi kommer, bland annat att tillsammans med Hörby kommun övervaka näringshalterna i vattnet på 12 platser längs Hörbyåns olika biflöden. Mer information om P för P finns att läsa på projektsidan.

Väntan på isen…

Om Kung Bore väl hittar hit så lägger sig isen förhoppningsvis på Ringsjön. Då är det dags att damma av pimpelutrustningen och ge sig ut för att försöka lura någon av de många abborrarna att glufsa i sig en SM-pirk. Vi vill redan nu komma med ett varningens ord om Ringsjöns luriga isar. Innan ni ger er ut, ta gärna en titt på Pimpelforums islägesrapportering. Pimpelforum samlar in och visar isläget på en hel del sjöar i Skåne och södra Sverige. 

För er som fiskar fortsätter vi att be om att ni lämnar in en rapport om hur fiskedagen gick. Detta gör man lättast om man har löst sitt fiskekort via mobilen och IFiske. Medlemmar i Ringsjöns fiskevårdsområdesförening kan rapportera via föreningens hemsida. Tag kontakt med någon i styrelsen för anvisningar om hur det går till.

Stort tack och bock till alla er som rapporterar era fångster! Uppgifterna som lämnas kommer att användas för att se till så att Ringsjöns fiskbestånd sköts på bästa möjliga vis. Ringsjöns vattenråd kommer också att ta kunna del av statistiken och använda den för att utvärdera vårt reduktionsfiske och arbete med att hålla sjöns vatten klart.

Mer information om sportfisket och reglerna som gäller finns att hitta på Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings hemsida.

Medlemspåminnelse

Slutligen så påminner vi vattenrådets medlemmar om att vi i början på nästa år kommer att skicka ut en fråga om man vill kvarstå som medlem i Ringsjöns vattenråd. Om man inte svarar på det mailet kommer man att tas bort ur medlemsregistret.

Med önskan om en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Hälsningar!
Ringsjöns vattenråd

Andra vattenrelaterade nyheter

Hållbar naturturism i Rönne å och Ringsjöarna

Kajak på Rönne å
En kajakpaddlare passerar bron vid Forestad – Foto: Richard Nilsson

Ängelholms kommun vill tillsammans med fem andra skånska kommuner etablera Rönne å och Ringsjöarna som en självklar och attraktiv destination för laxfiske. Nu säger EU ja till ekonomiskt stöd för det kommungemensamma projektet om att utveckla naturturismen.

Under hösten inleddes ett samarbete mellan Ängelholms kommun och kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan och Åstorp för att bedriva ett gemensamt projekt om naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna. Ängelholms kommun ansvarar för att driva och samordna arbetet i nära samverkan med de övriga kommunerna. Nu står det klart att projektet får 1,7 miljoner kronor via EU:s stödprogram Leader till en förstudie om hur en hållbar naturturism kan utvecklas i området. Det enda som återstår innan pengarna betalas ut är ett slutligt godkännande från Jordbruksverket.
Med stor sannolikhet kommer Ringsjöns vattenråd att involveras i projektet. Mer information om Leader-projektet.

EU-projektet Life Connects

Öringyngel med gulesäck. Foto: Richard Nilsson
Öringyngel med gulesäck. Foto: Richard Nilsson

Arbetet med utrivningen av kraftverken i Rönne å har tagit ett stort kliv. Klippans kommuns Rönne å-projekt har blivit del av ett större EU-projekt som heter Life connects.

I projektet ingår Mörrumsån, Emån, Alsterån, Virån, Helge å och Verkeån. Utöver Klippans kommun är Länsstyrelsen i Skåne, Havs- och vattenmyndigheten, Uniper, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Kalmar län och Sportfiskarna de övriga deltagarna. I projektet ingår bland annat utrivningen av kraftverken i Klippan samt ytterligare ett kraftverk i Mörrumsån. Andra ingående moment är återetablering av tjockskalig målarmussla och utveckling av metoder för att säkra passage för fisk förbi aktiva vattenkraftverk och informationsinsatser. Life connects kommer med en budget på 100 miljoner kronor. Mer information om projektet finns här.

Inbjudan till Vattenrådens dag 2020

Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp
Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp

Boka redan nu in den 20 mars 2020 i kalendern för Vattenrådens dag i Västerhavets distrikt. 
Fokus för dagen kommer vara övergödning. Vattenmyndigheten lovar många intressanta föredrag och en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Planeringen för dagen pågår för fullt, program och möjlighet till anmälan kommer efter årsskiftet! Håll utkik på vår hemsida.

Sommar och sol

Sortering av trålfångst vid reduktionsfiske i Västra Ringsjön. Foto: Richard Nilsson
Sortering av trålfångst vid reduktionsfiske i Västra Ringsjön. Foto: Richard Nilsson

Slut för säsongen

Då har vi nåtts av vattentemperaturer som gör att vi tvingas bryta reduktionsfisket för denna säsongen. Våren har givit bra fiskeresultat och vi har på 140 tråldrag fångat drygt 67 ton vitfisk. Det ger en genomsnittlig fångst på ca 480 kg/tråldrag. Merparten av tråldagarna har vi koncentrerat oss på att fiska i Västra Ringsjön. Tillsammans med övriga fiskeredskap har vi fångat drygt 77 ton vitfisk fångats sedan årsskiftet.

Braxenleken

Årets braxenlek har skiljt sig från föregående år genom att vara väldigt utspridd över tid. De vanligt förekommande stimningarna och intensiva lekperioderna vi är vana vid har uteblivit.

Vattenstånd

Det extremt låga vattenståndet förra året följde oss in i 2019. Därefter fylldes sjön på i ett högt tempo. Det blev faktiskt så pass högt att vi inte kunde ta oss in i Västra Ringsjön. Dock, tack vare höstens lyckade sänkning av båtarnas hytter, så blev vi bara utestängda under en endaste dag.
Så här i början av juli har vi åter ett mer normalt vattenstånd. Nedan kan ni se en jämförelse av vattenytan, sedd från fågeltornet i Fulltofta.

Vy från fågeltornet vid Fulltofta 12 september 2018. Bilden visar det extremt låga vattenståndet i Ringsjön. Foto: Richard Nilsson
Vy över Östra Ringsjön, från fågeltornet vid Fulltofta 12 september 2018. Bilden visar det extremt låga vattenståndet i Ringsjön. Foto: Richard Nilsson
Utsikt över Östra Ringsjön från fågeltornet i Fulltofta 25 juni 2019. Foto: Richard Nilsson
Utsikt över Östra Ringsjön från fågeltornet i Fulltofta 25 juni 2019. Foto: Richard Nilsson

Med sommar kommer fiske…

Under sommaren är det många som väljer att spendera sin ledighet med fiskespöet i handen. För den som ägnar sig åt att fiska i Ringsjön önskar vi att ni rapporterar in era fiskeerfarenheter till fiskevårdsområdesföreningen. Man kan nämligen nu göra detta på ett enkelt sätt, i alla fall om man har löst sitt fiskekort via IFiske. Där finns möjlighet att lämna sin fångstrapport via ett enkelt formulär. Om det skulle vara som så att man inte har fiskegudarna på sin sida och inte får något på kroken så är även det information som är bra att föra vidare.

Uppgifterna som lämnas kommer att användas för att se till så att Ringsjöns fiskbestånd sköts på bästa möjliga vis. Ringsjöns vattenråd kommer också att ta kunna del av statistiken och använda den för att utvärdera vårt reduktionsfiske och arbete med att hålla sjöns vatten klart.

Mer information om sportfisket och reglerna som gäller finns att hitta på Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings hemsida.

…och bad

I Ringsjön finns fyra officiella badplatser. Här provtar respektive kommun kvalitet och temperatur på vattnet varannan vecka under badsäsongen. Resultaten visas sedan på Havs- och vattenmyndighetens sida ”Badplatsen”. 
Här hittar du informationen om badvattenkvaliteten på Ringsjöns fyra badplatser: Gamla Boo, Sätofta (Höör), Ringsjöstrand norra (Hörby), och Sjöholmen (Eslöv).

Andra vattenrelaterade nyheter

Privata brunnsägare kan bli miljöhjältar

Brunn med rickepump
Brunn med rickepump – Foto: Kajsa Bovin (SGU)

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, ber om hjälp med information om privata och samfällighetsägda brunnar. Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighets-ägd vattenbrunn att bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist. De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten.

Fria vandringsvägar i Rönne å

Stackarps vattenkraftverk
Deltagare vid seminariet ”Levande strömmande vatten inom Rönneåns avrinningsområde” besöker Stackarps vattenkraftverk i november 2015.
Foto: Richard Nilsson

Projektet med att skapa fria vandringsvägar i Rönne å går vidare. Klippans kommun har köpt in de tre kraftverken i Rönne å. Sedan 15 maj är kraftverken avstängda och fisken, framförallt ålarna, kan nu komma ut i havet. Detta för första gången sedan kraftverken uppfördes 1910-50.

Klippans kommuns plan är att så småningom kunna riva ut kraftverken. Innan detta kan ske ska ett antal undersökningar genomföras och tillstånd ska sökas.

Mer information om Rönne å-projeket får du på Klippans kommuns hemsida.

För Ringsjöns del kommer Rönne å-projektet kanske att leda till att havsöring, och möjligen även en och annan lax, så småningom åter kan hitta upp till sjön och åarna i vårt avrinningsområde.
I och med stängningen av kraftverken är det inte längre tillåtet att sport- och husbehovsfiska ål i hela Rönne ås avrinningsområde. Detta inkluderar Ringsjön.

P4 Kristianstad om Rönne å-projeket

Inbjudan till Vattendagarna 2019

SFL logotyp
SFL logotyp

Svenska föreningen för Limnologi har öppnat anmälningssidan för det årliga evenemanget Vattendagarna. Årets Vattendagar fokuserar på övergödning och hydromorfologi. Vi får höra om projektet Life IP Rich Waters och andra pågående projekt samt ta del av erfarenheter av genomförda åtgärder och olika metoder för minskad internbelastning och ökad konnektivitet.

Sista dagen åker vi på exkursion för att se genomförda åtgärder och besöka skogsområdet som brandhärjades 2014. Det kommer bli tre inspirerande och intressanta dagar!

Vattendagarna hålls 7-9 oktober, i Västerås. Programmet för Vattendagarna finns att se på anmälningssidan.

Säsongsavslutning, remisser, sommaraktiviteter i och på Ringsjön med mera

Besättningen plockar ihop och städar av båtarna inför sommaruppehållet. Foto: Jimmy Lindahl
Besättningen plockar ihop och städar av båtarna inför sommaruppehållet. Foto: Jimmy Lindahl

Reduktionsfisket

I onsdags förra veckan avslutades 2018 års vårsäsong. Trots ett, från fiskevårdsområdesföreningen påtvingat, fiskestopp i Östra Ringsjön under maj månad har vi fått ihop en ansenlig mängd fisk. Resultatet hittills i år är 73,9 ton, inklusive bottengarnsfångster. Med totalt 36 trålningsdagar blir det ett snitt på 1870 kg/dag!

Braxenlek x 3?

Braxenlek. Några timmar efter denna bild togs lektes det för fullt runt om i sjön. Foto: Jimmy Lindahl
Braxenlek. Foto: Jimmy Lindahl

Det verkar som att braxnarna har lekt i tre omgångar i år. Första braxenleken startade i början av maj och varade i några dagar. Ett par timmar efter att bilden till höger togs lektes det för fullt runt om i sjön. Några veckor senare drogs det igång igen. Strax innan midsommar kom nya romstinna honor och lekomgång nummer tre var ett faktum.

Fiske i Västra Ringsjön

Bottengarn fyllt till bredden med braxen, Västra Ringsjön. Foto: Jimmy Lindahl
Bottengarn fyllt till bredden med braxen, Västra Ringsjön. Foto: Jimmy Lindahl

Fram till juni månad har det ovanligt höga vattenståndet hindrat oss från att tråla i Västra Ringsjön. Med några centimeter till godo lyckades vi den fjärde juni pressa oss under bron och kunde börja ett efterlängtat och nödvändigt fiske i Västra Ringsjön. Därinne har vi fram till i onsdags tagit nästan 29 ton på 14 trålningsdagar (2 ton/dag) och drygt 6,5 ton i bottengarn.

Höstens fiske

Härnäst står det årliga provfisket på tur. Detta går av stapeln under två veckor i mitten av september. Då läggs totalt 64 bottennät och 2 pelagiska nät i våra tre delsjöar, östra och västra Ringsjön samt i Sätoftasjön. Mer information om provfisket får du här.

Ombyggnad av hytter

Samtidigt som provfisket pågår skall hytterna på våra trålbåtar göras om. De ska sänkas cirka 50 centimeter. Detta kommer att göra att vi kan spendera betydligt mer trålningstid i Västra Ringsjön. Vi räknar med att höstens trålningar startar i början av oktober.

Vill du jobba med reduktionsfisket i Ringsjön?

Är du intresserad av det vi håller på med i Ringsjön? Känner du kanske någon som är det? En av våra skeppare och en däckshand har lämnat oss för studier. Vi söker därför nytt manskap inför höstsäsongen. och det går bra att skicka en ansökan redan nu.
För dig som är intresserad av att söka skeppartjänsten har vi krav på att man måste inneha Fartygsbefäl klass VIII . Som däckshand behöver du tycka att det är lika roligt att jobba när det är kallt, regnigt och blåsigt som det är när det är varmt, soligt och vindstilla.
Ansökan ska innehålla ett CV och referenser. Våra kontaktuppgifter hittar du här. Har du några frågor om tjänsterna så hör du av dig till arbetsledaren Jimmy Lindahl: 0709-538 175.

Rensning i sundet

Sundet mellan Östra och Västra Ringsjön har blivit både grundare och smalare genom åren. Sandbankar har bildats i båda ändar av sundet. Det är nu dags för en rensning. Sydvatten AB har en vattendom för rensning och en ansökan handläggs nu på Höörs kommun. Förhoppningsvis kommer den att godkännas under sommaren. Rensningen kommer bland annat att medföra att vi lättare kan komma in med trålbåtarna i Västra Ringsjön när vattenståndet är väldigt lågt.

Gäddfabriker i Ringsjön?

Ett fungerande gäddbestånd är viktigt för sjön ska kunna behålla sitt numera ganska klara vatten. Stora gäddor är nämligen de enda som kan ge sig efter braxnarna och hålla dem på en lagom nivå. Ringsjöns gäddor har haft det extra svårt under en lång period. Utöver att den har haft svårt att se sin bytesfisk på grund av det grumliga vattnet så har också gamla lekområden försvunnit. Förutsättningarna för gäddorna har dock kraftigt förbättrats i och med att vår reduktion av vitfisk har skapat större siktdjup. De är nu fler och i bättre kondition än de varit på många år. För att ge gäddbeståndet ännu en skjuts kan man anlägga så kallade gäddfabriker. Något som Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund) framgångsrikt har genomfört på ett flertal platser, främst längs Sveriges östkust.

Utsikt över den renoverade (2006) strandängen vid Orups idrottsplats, Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson
Utsikt över den renoverade (2006) strandängen vid Orups idrottsplats, Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson

Höörs kommun återskapade 2006 en gammal strandäng på Sätoftasjöns västra strand. Denna har under vårarna kunnat översvämmas och därmed fungerat som lekplats för många av sjöns gäddor. Mer kan dock göras för att hjälpa gäddorna att bli fler. Under våren har vi fört samtal med Sportfiskarna om möjligheter att skapa gäddfabriker kring Ringsjön. För en dryg vecka sedan guidade vi således runt två representanter (Anders Karlsson och Per Göran Jönsson) från Sportfiskarnas regionkontor Syd.
Av de platser vi tittade på fanns det ett par som ansågs ha stor potential att kunna bli fina lekplatser. Det handlade både om nyanläggning och om renovering av redan befintliga platser. Anders och Per Göran tog med sig informationen och ska nu tillsammans med Sportfiskarnas gäddfabriksexperter titta närmare på det hela.

 

Sommaraktiviteter i Ringsjön

Bad

Med mycket sol följer varmt vatten. I Ringsjön finns fyra officiella badplatser. Här provtar respektive kommun kvalitet och temperatur på vattnet varannan vecka under badsäsongen. Resultaten visas sedan på Havs- och vattenmyndighetens sida ”Badplatsen”. Här hittar du informationen om badvattenkvaliteten på Ringsjöns fyra badplatser: Gamla Boo, Sätofta (Höör), Ringsjöstrand norra (Hörby), och Sjöholmen (Eslöv).

Fiske

För den som vill försöka få någon av Ringsjöns många fiskar att hamna i stekpannan finns det mycket att ägna sig åt. Fiskekort finns att köpa på flera ställen (även online), båtar finns att hyra. All information om detta finns att hitta på Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings hemsida. Vi önskar dig ett riktigt ”skitfiske”!

Märkning och statistikinsamling

De märkta fiskarna har en "tagg" vid ryggfenan. Foto: Richard Nilsson
De märkta fiskarna har en ”tagg” vid ryggfenan. Foto: Richard Nilsson

Om fiskelyckan står dig bi, glöm inte att kolla om fisken har ett märke fäst vid ryggfenan! Är den märkt vill vi gärna få veta det.

Glöm heller inte att lämna statistik på ditt fiske! Om du löser fiskekort online finns det möjlighet att lämna fångstrapport i mobilen. Vänligen använd den möjligheten! Fångstdata från Ringsjön behövs för att vi ska kunna få så bra koll som möjligt på hur sjön mår. Vattenrådet kommer att få ta del av statistiken. Inom kort kommer det även att finnas möjlighet att rapportera sitt fiske via fiskevårdsområdets hemsida. Lämna helst en rapport även om du, mot förmodan, går tomhänt från fiskepasset.

Åk trålbåt på Bosjöklosters Jakt- och fiskemässa

Ringsjöns vattenråd kommer att ställa ut på Skånska Jakt- & Fiskemässan på Bosjökloster sista helgen i augusti. Utöver vår monter med information kommer vi att erbjuda turer på Ringsjön med en av våra trålbåtar. Turen tar ca 30 minuter och kommer att innehålla information om vattenrådets arbete med Ringsjön. Förra året var en succé, hjälp oss att slå besöksrekordet! Välkommen till vår monter på fiskehyllan för att ställa frågor om Ringsjön och för att hämta din båtbiljett!

Examensarbete – Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd

I kandidatexamensarbetet ”Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd – Problemidentifiering och förslag till åtgärdsplan”  skriver lundastudenten Patrik Larssons om sin syn på hur man bör förvalta fisket i Ringsjön. Ladda ner och läs förvaltningsplanen på Lunds universitets hemsida.

Eventuellt kommer Patrik att föredra sitt arbete på ett medlemsmöte med Ringsjöns fiskevårdsområdesförening senare i höst. Medlemmar i fiskevårdsområdesföreningen bör hålla ögonen öppna efter inbjudan

Samrådsdags

Vi har blivit ombedda att inkomma med synpunkter på två remisser. Det är Havs- och vattenmyndigheten som vill veta vad vi tycker om deras förslag på miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft och Remiss gällande vägledningar för statusklassificering av ytvatten.  Hur du svarar och mer information om remisserna finns på respektive sida.

Återstart 2018, nya Ringsjörapporter och andra vattennyheter

En del av dagens fångst av braxnar töms för vidare transport till fryskontainern. Foto: Jimmy Lindahl
En del av dagens fångst av braxnar töms för vidare transport till fryskontainern. Foto: Jimmy Lindahl

Ringsjönytt

Efter att, vad vi med skånska mått kan kalla, Fimbulvintern lade ett islock över sjön och därmed effektivt satte stopp för vårt fiske är vi nu igång igen. Vårens trålningar startade måndagen 9 april. Vi inledde fisket i Sätoftasjön med en dagsfångst på ca 4 ton. På tisdagen flyttade vi över i Östra Ringsjön. Resultatet där blev 7,5 ton. Fångsten bestod i stort sett uteslutande av braxen. Endast ett fåtal rovfiskar kom med i tråldragen och de blev, som vanligt, varsamt återutsatta.

Räknar vi in fisket vi gjorde innan vintern slog till är vi nu uppe i närmare 40 ton fångst i år. En mycket bra säsongsinledning, trots ett långt ofrivilligt uppehåll.

Märkta fiskar

Bland de två dagarnas fångst på 11, 5 ton hittade vi 5 märkta braxnar. I Sätoftasjön togs två stycken. Båda två märktes i Östra Ringsjön i juni 2013 och hade inte blivit återfångade tidigare. En av de tre braxnarna som nu återfångades i Östra Ringsjön märktes i Västra Ringsjön. Den har återfångats i Västra Ringsjön en gång tidigare, i oktober förra året. De andra båda märktes i Östra Ringsjön. Den ena av dem har återfångats fyra gånger, 2014, 2015, 2017 och nu 2018. 2017 fångades den i Västra Ringsjön. Samtliga återfångster på dessa fiskar har varit i trål. De har i snitt växt 8,8 cm sedan de märktes i juni 2013. Ökningen i längd varierade mellan 7 och 12,5 cm.

Det finns alltså fortfarande märkt fisk, gös, gädda och braxen, som simmar runt i Ringsjön. Om du fångar någon av dem önskar vi få veta om det. Läs mer om fiskmärkningsprojektet på denna sida.

Väderläget

Tyvärr spelar vädret oss nu återigen ett spratt. Denna gång är det hårda vindbyar som river upp sjöns vatten och tvingar oss att ta en ofrivillig paus. Enligt meteorologerna kommer det att blåsa hårt  ett par dagar framöver. Vi räknar med att vara igång för fullt igen nästa vecka.

Vattenståndet ser ut att kunna bli gynnsamt i vår. Om vädret fortsätter enligt prognoserna så kommer vi snart att kunna, ta i trä,  ta oss under bron och ge oss ut på jakt efter braxnarna i Västra Ringsjön. Just nu är det ca 15 cm för mycket vatten i sjön.
Vi kommer att sänka båtarnas hytter så bron mellan Östra och Västra Ringsjön inte längre utgör något hinder.

Rapporter

Fiskerapport 2005-2017Vi har tagit hjälp av en konsultfirma för att ta fram två rapporter rörande Ringsjön. Den första heter ”Reduktionsfiske i Ringsjön 2005-2017” och utvärderar det reduktionsfiske och provfiske som vi har genomfört sedan projekt Ringsjöns start 2005. Rapporten tar också upp yrkes-, sport- samt husbehovsfisket som görs i Ringsjön. Följande effekter av reduktionsfisket kan konstateras:

  • Ökat sommarsiktdjup (1,8 m år 2017)
  • Ökad utbredning av undervattensväxter och ökat artantal
  • Ökad mängd djurplankton, även av hinnkräftor
  • Högre täthet av bottendjur (Västra Ringsjön)
  • Större individuell tillväxt hos små gösar och abborrar
  • Större individuell tillväxt hos braxen och mört

Ladda ned fiskerapporten i sin helhet.

Sjöfågelrapport 2017Rapport nummer två behandlar rastande sjöfågel i Ringsjön. Den utvärderar inventeringarna som har gjorts, med få undantag, sedan 1968. Inriktningen på rapporten är hur reduktionsfisket i Ringsjön har påverkat fåglarna.
Generellt har vårt fiske givit positiva effekter på fåglarna. För en del arter har reduktionsfisket lämnat fåglarna opåverkade.  Inga av de inventerade arterna har påverkats negativt.

Ladda ned sjöfågelrapporten i sin helhet.

För den som önskar ta del av fler rapporter som rör Ringsjön så finns det en hel del att ladda ned på rapportsidan.

Annat vattenrelaterat

Glöm inte att ge din syn på vattenförvaltningen

Sista dagen för att inkomma med synpunkter på kommande vattenförvaltning närmar sig med stormsteg. Missa inte chansen att vara med och påverka hur nästa förvaltningsplan ska se ut och innehålla. Vårt vatten berör alla! Samrådet är uppdelat i två delar. Del 1 handlar om ”Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen”. Del två behandlar ”Arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga frågor”. Nytt för denna omgång är att det finns färdiga frågeställningar och medföljande formulär att fylla i. Senast 30 april behöver vattenmyndigheten ha in svaren på frågorna. Du hittar allt vad du behöver för del ett här och för del två här.

Yttrandet för medlemmar

För medlemmar i Ringsjöns vattenråds del kommer det att komma ut ett förslag på yttrande från rådets tjänstemannaberedning. Notera att det kommer att vara kort om tid innan vi måste ha in medlemmarnas eventuella slutliga synpunkter på förslaget. Kom också ihåg att man även kan lämna in sina synpunkter direkt till vattenmyndigheten.

Hanar förblev hanar efter bättre avloppsrening

Vetenskapsradion tar upp en dansk studie om enskilda avlopps påverkan på öringar. Bättre rening av enskilda avlopp verkar ha stor betydelse för att hanfiskar inte ska drabbas av könsförändringar. Den slutsatsen drar danska forskare som har gjort mätningar på fisk i 18 vattendrag på ön Fyn i Danmark.

Rapport från SLU om flodpärlmusslans situation

Litet kluster av flodpärlmusslor i Navarån- Västernorrland. Foto: Joel Berglund

Flodpärlmusslan är starkt hotad. Hälften av Sveriges cirka 600 populationer av musslorna saknar idag unga individer och föryngringen har upphört. Dammar i våra vattendrag har en negativ inverkan på artens förmåga att föröka sig, visar forskning från SLU. Läs mer om rapporten och om flodpärlmusslor på forskning.se.

För att ladda ner rapporten ”Flodpärlmusslan i landskapet, Spatiala faktorers inverkan på utbredning och rekrytering, Aqua reports 2017:14” gå till denna länk.

Föredrag om Ringsjöns utveckling och andra vattennyheter

Näten från 2017 års provfiske i Östra Ringsjön töms på fisk av Rebecka, Janne och Linus.
Näten från 2017 års provfiske i Östra Ringsjön töms på fisk av Rebecka, Janne och Linus. Foto: Richard Nilsson

Hösten är här och med den är sommaruppehållet över. Båtarna är åter i böljan den blå efter en omgång service. Årets provfiske är avklarat och tisdagen 3 oktober drogs de första tråldragen för säsongen. Läs bland annat om det pågående arbetet i Ringsjön och avrinningsområdet, nyligen publicerade rapporter och hör Lars Anders Hansson berätta om forskningsresultat från Ringsjön i vårt tredje nyhetsbrev för året.

Ringsjönytt

Provfiske

Sammanställningen av provfisket är ännu inte färdig. Några korta reflektioner är dock:
Västra Ringsjön (24 bottennät):

  • Det som stack ut från ”normalläget” är att vi i Västra Ringsjön inte fick en enda vuxen gös. Fisksamhället domineras av abborre, både vikt- och antalsmässigt. På andra plats kommer mört.
  • En ny art fångades! Det var en gärs på 85 mm. Hur den kommit hit kan vi bara spekulera om. Likaså vilken inverkan det skulle kunna få på sjön om den etablerar sig. Vi vill gärna få veta om det är någon annan som fångat gärs, eller andra arter som inte finns i listan på denna sida, i sjön.

Östra Ringsjön (40 bottennät + 12 m pelagiska):

  • Drygt 5000 fiskar fångades. Det är största (antalsmässigt) fångsten på provfiske sedan 2002. Även här dominerades fisksamhället av abborre mört.
  • Abborrynglen verkar något större än de är i Västra Ringsjön.

Läs mer om provfiske med översiktsnät här.

Senaste recipientkontrollen

I och med att siffrorna från recipientkontrollen för september har levererats kan vi ta fram våra sommarmedelvärden. I år var det återigen väldigt trevliga siffror som kom fram. Siktdjupet i sommar har det högsta snittdjupet över hela mätningsperioden, sedan 1972, och når upp till hela 1,9 meter i Östra Ringsjön. Vi får gå ända tillbaka till mitten av 1900-talet för att hitta sådana sommarmedelvärden. Dessutom har vi, för Ringsjön, väldigt låga koncentrationerna av både fosfor och kväve. För kvävets del ända tillbaka till 1960-talet! Vill du ladda ned de senaste värdena hittar du dem här.

”Lokala åtgärder mot globala hot” – Föredrag om vårt arbete med Ringsjön

Lars Anders Hansson, professor i akvatisk ekologi på Lunds universitet, besökte 13 september Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings medlemsmöte. Lars Anders berättade om hur vårt arbete med reduktionsfisket i Ringsjön har gett resultat. Videon är dock från 29 maj, då Lars Anders höll föredraget för Eslövs kommuns fullmäktige.

En fritt forsande Rönne å

Kippans kommun arbetar sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka med Rönneå-projektet, vars mål är att öppna upp Rönneå för vandrande fisk. Halvvägs mellan Ringsjöarna där ån börjar och utloppet i Ängelholm ligger idag tre kraftverk i Klippan som stoppar all fisk från att göra sin vandring. Tanken är att dessa kraftverk ska lösas in och därefter rivas så att forsmiljöerna kan återställas.

En sådan åtgärd skulle medföra att de nu stängda delarna av ån uppströms verken blir tillgängliga för lax, öring och ål igen.

Den 15 september lämnade kommunen in en ansökan om att få stöd från LIFE, EU:s miljöfond. Förhoppningsvis beviljas ansökan på 28 miljoner kronor som är tänkt att finansiera utrivningen av verken samt återställning och restaurering av åfåran. Förhoppningen är att Rönne å ska bli ett eldorado för både laxar och laxfiskare.

Se klippet med miljöstrategen Tord Andersson om arbetet med att skapa fria vandringsvägar i Rönne å på SVTs hemsida.

Ny rapport om bekämpningsmedel i vattendrag

Länsstyrelsen har nyligen kommit ut med sin rapport ”Bekämpningsmedel i skånska vattendrag, Resultat från den regionala miljöövervakningen 2016”. Rapporten avhandlar 2016 års provtagningar på bekämpningsmedel  i några skånska åar.

Övervakning av bekämpningsmedel i ytvatten har varit en återkommande del av den regionala miljöövervakningen i Skåne sedan 2010. I denna studie testades ett nytt grepp, att ta vattenproven efter regnepisod.

Rapporten kan laddas ned i sin helhet på Länsstyrelsens hemsida.

Åtgärder för bättre vatten

I en nyligen publicerad broschyr från vattenmyndigheterna kan man i ett lättillgängligt format läsa om deras åtgärdsprogram och om dess effekter. Även vattenrådens roll tas upp i publikationen. Läs hela skrivelsen här.

Inbjudan till vattendragsseminarium för Ätran och Nissan 29 november

Nissans och Ätrans vattenråd anordnar ett samverkansseminarium som kan vara av intresse för alla vattenråd, särskilt de avrinningsområden som har anknytning till Västerhavet. Seminariet kommer hållas i Halmstad. Dagen kommer bland annat innehålla föredrag om vattenförvaltning för vandringsfisk och en workshop för fortsatt informationsutbyte mellan vattenråden av väsentliga frågor och projekt.

 

Slut på säsongen och andra vattennyheter

Fångst i Ringsjön
Fångst i Ringsjön. Foto: Jimmy Lindahl

Så var vårsäsongen 2017 till ända. Vi märker nu att de få rovfiskar vi råkar få i trålen börjar bli påverkade av behandlingen och har därför valt att avsluta vårens fiske, av omtanke om gös och gädda.

Sedan årets start 27 februari har vi trålat under 43 dagar. Den absoluta merparten av dessa dagar har vi spenderat i Sätoftasjön och i Östra Ringsjön. Västra Ringsjön har vi, på grund av högt vattenstånd under en väldigt lång period, endast kunnat fiska i under en dag i februari samt en dag i juli.

Trots ett påtvingat trålningsstopp under maj månad har vi befriat Ringsjön från 25581 kg mört och braxen under våren. Största fångsten i ett tråldrag var 11200 kg. Det draget gjordes 13 mars i Östra Ringsjön.

Ringsjöns vattenråd önskar dig en riktigt fin sommar med mycket bad i Ringsjöns klara vatten!

Ringsjön ligger spegelblank - badsugen? Foto: Rebecka Thise
Ringsjön ligger spegelblank – badsugen? Foto: Rebecka Thise

Jakt- och fiskemässan och provfiske härnäst

Härnäst på schemat kommer vår medverkan på Jakt- och fiskemässan på Bosjökloster. Mässan går av stapeln sista helgen i augusti, 26-27/8. Vår monter kommer att hittas bland fiskeutställarna. Kom gärna dit och ställ dina frågor om Ringsjön! Passa också på att åka med på en kortare rundtur ut på sjön med en av våra trålbåtar.

I september är det dags för det stora provfisket med nät. Då läggs och vittjas 64 bottennät och sex pelagiska nät under en tvåveckorsperiod. All fisk som fångas i näten dokumenteras. Alla fiskar ska mätas, 100 stycken av varje art både vägs och mäts. Dessutom väger vi och mäter samtliga gösar som fångas. Mer information om provfisket hittar du här. Strax efter avslutat provfiske drar vi igång trålningens höstsäsong. Detta brukar bli i början av oktober.

Ringsjön ingår i Länsstyrelsens screening efter mikroplast

Till hösten ska Ringsjön screenas för mikroplast. Mikroplast i sötvattensjöar börjar bli ett uppmärksammat problem. Därför ska Länsstyrelsen Skåne undersöka ett antal sjöar och vattendrag, bland annat Ringsjön och eventuellt Rönne ås mynning, för mikroplast. Hur mycket plast finns det i sjöarna, vart kommer plasten ifrån och hur mycket plast förs ut i vattendragen är frågor man hoppas få svar på. I ett senare skede planerar man även att undersöka plastinnehåll i fisk och musslor. Projektet inväntar höstomröringen innan det går igång.

Det finns många olika källor till utsläpp av mikroplast.
Det finns många olika källor till utsläpp av mikroplast. Foto: Johannes Keiding

Ny rapport om bekämpningsmedel i Skånska grundvatten

Det har kommit en ny rapport om bekämpningsmedel i grundvatten från Länsstyrelsen Skåne. Studien är en del av den regionala miljöövervakningen och följer upp tidigare års resultat. Det hittades bekämpningsmedelssubstanser i 22 av de 27 provtagna platserna och fynden gjordes i både bergsbrunnar och jordbrunnar. De vanligaste substanserna man hittade var BAM, bentazon och atrazindesetyl. Det är idag endast bentazon som används inom jordbruket. BAM och atrazindesetyl är nedbrytningsprodukter av tidigare använda bekämpningsmedel som har varit förbjudna i över 25 år. Läs rapporten här.

 

Hästhållning och andra vattennyheter

Trålbåtarna Östen och Västen i väntan på varmare väder och öppet vatten. Foto: Jimmy Lindahl
Trålbåtarna Östen och Västen i väntan på varmare väder och öppet vatten. Foto: Jimmy Lindahl

Så kom den då. Vintern. Isen ligger över hela Ringsjön. För vår del kom den inte särskilt lägligt. Lågt vattenstånd, ny personal, diverse problem med båtarna och nu isläget, har gjort att vi inte kunnat fiska lika mycket som vi önskat. Hade det inte varit för islocket hade vi förmodligen trålat för fullt inne i Västra Ringsjön vid det här laget.

Innan vädret vände och isen lade sig har vi dock kunnat avverkat ett par veckors trålning i Östra Ringsjön. Hösten har visat sig vara svårfiskad. Trots detta har vi ändå fått in en träff som gav ca 6 ton fisk i ett drag.

Nu håller vi tummarna för att Kung Bore ska släppa sitt grepp så att vi kan komma ut på böljan den blå igen.

Ny sida om hästhållning och övergödning

Hästar på bete vid Västra Ringsjöns strand. Foto: Richard Nilsson
Hästar på bete vid Västra Ringsjöns strand. Foto: Richard Nilsson

Hemsidan har utökats med en sida om hästhållning och övergödning. Detta sedan vi har fått kännedom om ett par rapporter från SLU och från Mälardalens högskola. Rapporterna påvisar att hästar kan tillföra tre gånger så mycket fosfor per hektar i en hage än vad lantbrukaren får lov att tillföra sina åkrar. Mer information och länkar till rapporterna finns här.

Andra vattenrelaterade nyheter

Invasiv vattenväxt sätter Länsstyrelsen i arbete.

Den invasiva sydfyrlingen (vattenkrassula). Foto: Benjamin Blondel
Den invasiva sydfyrlingen (vattenkrassula). Foto: Benjamin Blondel

Var noga med att ta reda på vad du använder dig av för växter (och djur/fiskar!) i din trädgårdsdamm! ”Fel” art kan ställa till stora problem om den kommer ut i det vilda. Det är inte svårt att dra paralleller till mördarsniglar när man läser artikeln om den första förvildade sydfyrlingen (vattenkrassula) i Sverige. Den hittades i Berga utanför Helsingborg i slutet av september 2016. Denna invasiva art fick Länsstyrelsen Skåne att agera snabbt för att förhindra vidare spridning.

Videon ovan är från Helsingborgs dagblad. Läs artikeln här.

Mer att läsa om sydfyrlingen finns hos Havs och vattenmyndigheten.

Nytt nummer av Hav & Vatten är ute

Havs- och vattenmyndighetens senaste nummer av Hav & Vatten har just publicerats. I denna upplagan hittar vi en hel del intressanta artiklar. Bland andra:

Striden om diket

Igenväxt dike i skogen. Foto: SeppVei
Igenväxt dike i skogen. Foto: SeppVei

Dikningsbidragen som en gång i tiden betalades ut både hjälpte och stjälpte. Vinsten blev ökad avkastning och förlusten blev biologisk mångfald.
Artikeln tar upp problematiken med dikningar i skogen. Följ med på en ”dikesproppning” på en av Sveaskogs skogsfastigheter.
Läs artikeln…

Friskare vatten

Läkemedel som riskerar att hamna i avloppet. Foto: Pöllö
Läkemedel som riskerar att hamna i avloppet. Foto: Pöllö

Läkemedelsrester i vatten placeras allt högre upp på agendan inom EU:s politiska värld. Även regeringens uppdrag till Naturvårdsverket beskriver att avancerad teknik för att avskilja läkemedelsrester bör vara testad och utvärderad i full skala.

Artikeln diskuterar olika tekniker som används för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten samt berättar om olika projekt som pågår runt om i Sverige, framförallt om reningsverket i Linköping. De blir först i Sverige med ett nytt ”fjärde” reningssteg.
Läs artikeln…

Äldre nummer av Hav & Vatten samt Havs- och vattenmyndighetens övriga publikationer finns på issuu.com. Vill du prenumerera på tidningen så hittar du uppgifter för det hos HaV.