God jul och gott nytt år!

Projekt Ringsjöns trålbåtar firar jul i hamnen vid Gamla Boo – Foto: Richard Nilsson

Hänt under hösten

Provfisket

Under två veckor i september genomfördes provfiske med så kallade översiktsnät i alla Ringsjöns delar. Totalt lades 64 bottenstående nät och 4 nät från ytan och ner. De bottenstående näten är 30 meter långa och 1,5 meter höga. De är indelade i 12 sektioner med olika maskstorlekar, från 5 till 55 millimeter. Näten som fiskas från ytan är 27,5 meter långa, 6 meter höga och har 11 sektioner med maskor mellan 10-55 mm. De olika maskorna ger möjlighet att fånga fiskar i många åldersklasser.
Alla fångade fiskar mäts till närmaste millimeter. Totalt blev det drygt 1,2 kilometer fisk som mättes. En del av fiskarna vägs också. Vi väger alla gösar och uppemot 200 st av respektive övriga arter. 

Skepparen Jan Haraldsson får hjälp med att tömma ett provfiskenät. Foto: Richard Nilsson

Årets fångst blev rekordstor i Östra Ringsjön, 5 495 fiskar. Totalt fångade drygt 12 000 fiskar i Ringsjön. Den absoluta merparten av fångsten bestod av abborre och mört. För den som vill studera resultatet av våra provfisken närmare finns all data att ladda ned från Sveriges lantbruksuniversitets databas NORS. Länkar till respektive sjö hittar ni på sidan om provfisket i Ringsjön.

En stor andel var årsyngel av abborre som tros ha liten chans att överleva vintern när de är så pass små i september. Små abborrar äter av djurplankton i sjön vilket motverkar syftet med reduktionsfisket. Därför försöker vi riktat ta upp även små abborrar vid reduktionsfisket. Mängden abborre i sjön har ökat efter hand. De senaste två tre åren har mängden abborre över 15 cm ökat. Den som fiskar efter abborre kommer säkert att märka av detta under de kommande fiskafängena.

Höstsäsongen

2019 års reduktionsfiske är nu avslutat. Initialt hade vi problem att komma in i Västra Ringsjön på grund av det låga vattenståndet. Hösten fick därför inledas med fiske i Östra Ringsjön. Efter några veckor var sjön påfylld och vi kunde börja jaga vitfisk även i Västra Ringsjön. Totalt har vi under 2019 befriat Ringsjön från uppemot 120 ton fisk.

Resultatet av vårt arbete med reduktionsfisket visar sig på många olika vis. Till exempel säger den preliminära rapporten från årets inventering av vattenväxter att vi har växter på nästan samtliga av de 72 transekterna som ingår i inventeringen. Högsta tidigare notering är 41 transekter. Antalet påträffade arter har också ökat. Från  som lägst 4 arter vid inventeringen 2001 till hela 16 arter i årets inventering. Vattenväxterna är väldigt viktiga för att sjön ska kunna hålla sig med klart vatten.

Karputsättning

Ovälkommen fisk
Denna karpfisk fångades i Ringsjön under hösten 2019. Den hör inte hemma i Ringsjön och kan ställa till med problem för hela systemet. Foto: Jimmy Lindahl

Vid förra årets provfiske fick vi något som vi bara har varit med om vid ett enstaka tillfälle tidigare. Vi fångade unga karpar i näten. Några veckor senare fångades över 1 000 karpar i bottengarnen. I år har vi också fångat både gräskarp och en karpfisk av obestämd art. Vi börjar misstänka att någon medvetet planterar ut dessa karpar i sjön. Förutom att detta inte är lagligt är det också potentiellt skadligt för Ringsjöns välbefinnande. Om dessa karpar skulle lyckas leka och växa till sig i antal så har de större negativ påverkan än vad braxnarna har. Det finns också risk att karparna bildar hybrider med mört och braxen. Vi ber er därför att hålla ögon och öron öppna efter misstänkta inplanteringar. 

P för P

Vårt LOVA-projekt P för P är i gång. Vi kommer, bland annat att tillsammans med Hörby kommun övervaka näringshalterna i vattnet på 12 platser längs Hörbyåns olika biflöden. Mer information om P för P finns att läsa på projektsidan.

Väntan på isen…

Om Kung Bore väl hittar hit så lägger sig isen förhoppningsvis på Ringsjön. Då är det dags att damma av pimpelutrustningen och ge sig ut för att försöka lura någon av de många abborrarna att glufsa i sig en SM-pirk. Vi vill redan nu komma med ett varningens ord om Ringsjöns luriga isar. Innan ni ger er ut, ta gärna en titt på Pimpelforums islägesrapportering. Pimpelforum samlar in och visar isläget på en hel del sjöar i Skåne och södra Sverige. 

För er som fiskar fortsätter vi att be om att ni lämnar in en rapport om hur fiskedagen gick. Detta gör man lättast om man har löst sitt fiskekort via mobilen och IFiske. Medlemmar i Ringsjöns fiskevårdsområdesförening kan rapportera via föreningens hemsida. Tag kontakt med någon i styrelsen för anvisningar om hur det går till.

Stort tack och bock till alla er som rapporterar era fångster! Uppgifterna som lämnas kommer att användas för att se till så att Ringsjöns fiskbestånd sköts på bästa möjliga vis. Ringsjöns vattenråd kommer också att ta kunna del av statistiken och använda den för att utvärdera vårt reduktionsfiske och arbete med att hålla sjöns vatten klart.

Mer information om sportfisket och reglerna som gäller finns att hitta på Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings hemsida.

Medlemspåminnelse

Slutligen så påminner vi vattenrådets medlemmar om att vi i början på nästa år kommer att skicka ut en fråga om man vill kvarstå som medlem i Ringsjöns vattenråd. Om man inte svarar på det mailet kommer man att tas bort ur medlemsregistret.

Med önskan om en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Hälsningar!
Ringsjöns vattenråd

Andra vattenrelaterade nyheter

Hållbar naturturism i Rönne å och Ringsjöarna

Kajak på Rönne å
En kajakpaddlare passerar bron vid Forestad – Foto: Richard Nilsson

Ängelholms kommun vill tillsammans med fem andra skånska kommuner etablera Rönne å och Ringsjöarna som en självklar och attraktiv destination för laxfiske. Nu säger EU ja till ekonomiskt stöd för det kommungemensamma projektet om att utveckla naturturismen.

Under hösten inleddes ett samarbete mellan Ängelholms kommun och kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan och Åstorp för att bedriva ett gemensamt projekt om naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna. Ängelholms kommun ansvarar för att driva och samordna arbetet i nära samverkan med de övriga kommunerna. Nu står det klart att projektet får 1,7 miljoner kronor via EU:s stödprogram Leader till en förstudie om hur en hållbar naturturism kan utvecklas i området. Det enda som återstår innan pengarna betalas ut är ett slutligt godkännande från Jordbruksverket.
Med stor sannolikhet kommer Ringsjöns vattenråd att involveras i projektet. Mer information om Leader-projektet.

EU-projektet Life Connects

Öringyngel med gulesäck. Foto: Richard Nilsson
Öringyngel med gulesäck. Foto: Richard Nilsson

Arbetet med utrivningen av kraftverken i Rönne å har tagit ett stort kliv. Klippans kommuns Rönne å-projekt har blivit del av ett större EU-projekt som heter Life connects.

I projektet ingår Mörrumsån, Emån, Alsterån, Virån, Helge å och Verkeån. Utöver Klippans kommun är Länsstyrelsen i Skåne, Havs- och vattenmyndigheten, Uniper, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Kalmar län och Sportfiskarna de övriga deltagarna. I projektet ingår bland annat utrivningen av kraftverken i Klippan samt ytterligare ett kraftverk i Mörrumsån. Andra ingående moment är återetablering av tjockskalig målarmussla och utveckling av metoder för att säkra passage för fisk förbi aktiva vattenkraftverk och informationsinsatser. Life connects kommer med en budget på 100 miljoner kronor. Mer information om projektet finns här.

Inbjudan till Vattenrådens dag 2020

Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp
Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp

Boka redan nu in den 20 mars 2020 i kalendern för Vattenrådens dag i Västerhavets distrikt. 
Fokus för dagen kommer vara övergödning. Vattenmyndigheten lovar många intressanta föredrag och en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Planeringen för dagen pågår för fullt, program och möjlighet till anmälan kommer efter årsskiftet! Håll utkik på vår hemsida.