Recipientkontroll november 2019

Ybbarpssjön, vid utflödet till Ybbarpsån
Ybbarpssjön, vid utflödet till Ybbarpsån, den 13 november 2019. Detta är provpunkt R15 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å och Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från augusti till november i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i augusti

Provtagningarna utfördes 14 och 15 augusti.

Planktonprovtagning i Hjälmsjön
Planktonprovtagning i Hjälmsjön 15 augusti 2019. Detta är provpunkt R37 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å och Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Vädret i augusti var varm och torrt, en vecka innan provtagningen blev det dock lite ostadigare, med åskväder som drog förbi. Under provtagningsdagarna var det ca 18 grader, växlande molnighet med skurar. Vinden var måttlig, västlig.

Vattenföringen var fortsatt låg, dock var vattnet grumligt och flödet högre i vissa av vattendragen på grund av åskskurarna.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 13 och 20 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I sjöarna var det omrört i profilera i Ringsjöns bassänger, Östra Sorrödssjön och Västersjön, medan det var skiktat med svagt eller syrefattigt tillstånd i bottenvattnet i Storarydsdammen, Hjälmsjön och Rössjön. Klorofyll a-halterna var ”extremt höga” i Västra Ringsjön och Hjälmsjön.
 • I Perstorpsbäcken uppströms Persttorp (pkt 28) var vattnet ”måttligt surt” och buffringskapaciteten ”mycket svag”.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten noterades på de flesta provpunkterna i rinnande vatten och ”extremt hög” halt organiskt material på knappt hälften.
 • I Kägleån (pkt 70 och 55) var totalfosforhalten ”extremt hög”.

Kommentarer om provtagningarna i september

Provtagningarna utfördes 17 och 18 september.

Kägleån vid Åkersholm
Kägleån vid Åkersholm 17 september 2019. Detta är provpunkt R55 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å och Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Vädret innan provtagningen var ostadigt, med sval luft, regnskurar och åska. Under provtagningsdagarna var det ca 15 grader, molnigt med skurar på sina håll. Vinden var måttlig till frisk, nordvästlig och det var vågigt på Ringsjön

Vattenföringen var fortsatt låg, dock var vattnet grumligt och flödet högre i vissa av vattendragen på grund av åskskurarna.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 11 och 14 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Klorofyll a-halterna var ”extremt höga” i alla tre delsjöarna i Ringsjön och siktdjupet var ”mycket litet” i Västra Ringsjön.
 • I Perstorpsbäcken uppströms Perstorp (pkt 28) var syretillståndet ”svagt”.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten, samt ”extremt hög” halt organiskt material noterades på flera av provpunkterna.
 • I Pinnån uppströms Gelita (pkt 42) var totalfosforhalten ”extremt hög”.

Kommentarer om provtagningarna i oktober

Provtagningarna utfördes 16 oktober.

Bottengarn utanför Gamla Boo i Östra Ringsjön
Bottengarn utanför Gamla Boo i Östra Ringsjön 16 oktober 2019. oto: Birgitta Bengtsson

Vädret innan provtagningen var ostadigt, med regn och blåst. Under provtagningsdagen var det ca 12 grader och dimmigt på morgonen, med heltäckande moln under dagen. Vinden var svag, nordlig och det var lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var på medelnivå, men relativt hög i Pinnån och Rössjöholmsån.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 11 och 12 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • I Smålarpsån (pkt74) var vattnet ”surt” (lågt pH) med ”svag” buffertkapacitet (låg alkalinitet) och i Bäljaneå (pkt 33) var det ”måttligt surt” med ”svag” buffertkapacitet.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten, samt ”extremt hög” halt organiskt material noterades på de flesta provpunkterna i rinnande vatten.
 • I Hörbyåns södra arm uppmättes en ”extremt hög” totalkvävehalt.

Kommentarer om provtagningarna i november

Provtagningarna utfördes 13 november.

Vädret innan provtagningen var lugn och milt, med enstaka regnskurar. Natten innan provtagningen var det frost och under dagen steg temperaturen till ca 5 grader. Det var växlande molnighet, svag sydostlig vind och det var lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 5 och 8 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Klorofyll a-halten var ”extremt hög” i Västra Ringsjön.
 • I Perstorpsbäcken vid pkt 28 var vattnet ”måttligt surt” och i Pinnån nedströms Åsljungasjön (pkt 36) var det ”surt”.
 • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat vatten, samt ”extremt hög” halt organiskt material noterades på de flesta provpunkterna i rinnande vatten.