En arbetsdag vid Ringsjön

Fredag den 16 oktober var en kall men solig morgon med bara ett par plusgrader och ingen blåst. Med andra ord var vädret gynnsamt för sjösättning av de båda trålbåtarna Östen och Västen. Det enda biologen och arbetsledaren Jimmy på Ringsjöns vattenråd var lite nervös för, var det låga vattenståndet.

Trålbåtarna som varit uppe på land sedan midsommar, lades nu i för åttonde året i rad. Jimmy, skeppare, däckshänder och den för dagen inhyrda kranföraren, hjälptes alla åt att sjösätta båtarna. Det fungerade helt utan problem trots det låga vattendjupet på 40 centimeter.

Trålbåten Östen lyfts ner i Ringsjön av en kranbil. Skeppare och däckshänder hjälper till med sjösättningen. Foto: Kristina Johannesson

2005 påbörjades trålning i Ringsjön

2005 påbörjades trålning av vitfisk, mört och braxen, i Ringsjön som ett resultat av en utredning där trålning ansågs vara det mest effektiva alternativet att komma till rätta med de kraftiga algblomningarna. Jimmy, som redan 2004 deltog i ett projekt om Ringsjön, blev tillfrågad om han ville delta i en testverksamhet.

Då Höörs kommun inte hade några egna trålbåtar fick sådana hyras av Hässleholms kommun. Hässleholm hade utfört trålning i Finjasjön med gott resultat. 2013 köpte Höörs kommun in två egna trålbåtar, Östen och Västen, som använts i Ringsjön sedan dess. Båtarna sjösätts oftast i början av oktober varje år och tas upp vid midsommar året efter. Båtarna är specialbyggda för ändamålet, är grundgående, stabila och går bra i vattnet. De körs tio timmar om dagen, fyra dagar i veckan under trålningssäsongen.

En vanlig dag på jobbet

Jimmys arbetsplats är Ringsjön. Han planerar trålfisket, bedömer förutsättningarna för var fiskarna troligen kan befinna sig för dagen, för statistik över fångsterna och ser till att arbetet flyter. Andra arbetsuppgifter kan vara vattenprovtagning samt reduktionsfiske med andra metoder än trålning som bottengarn, ryssjor och not. Mycket av det dagliga arbetet innebär också att se till så att underhållet av båtarna löper smidigt, hål i trål och andra fiskeredskap lagas. Flera av våra redskap kommer från olika yrkesfiskare längs kusten, framförallt från Simrishamnstrakten. Det kan vara redskap som inte längre får lov att användas vid fiske i havet.

– Jag vill rikta ett stort tack till de här yrkesfiskarna. Utan deras hjälp hade det här projektet blivit mycket dyrare, säger Jimmy.

JImmy Lindahl
JImmy Lindahl, arbetsledare för reduktionsfisket i Ringsjön. Foto: Richard Nilsson

Utöver det praktiska arbetet i och kring sjön är kontakten med olika intressenter en bit som tar en hel del arbetstid i anspråk. Jimmy har, i stort sett, daglig kontakt med olika grupper som yrkesfiskare, sportfiskare, skolor, markägare, alla möjliga som verkar och rör sig runt sjön.

Arbetsdagen avslutar Jimmy ofta med att frakta fångsten till en biogasanläggning i Kristianstad.

Utvecklingen i sjön

Jimmy tycker att det är synd att inte fler uppmärksammar vilken fin utveckling Ringsjön har haft. Sjön är renare och friskare, insekter och växtlighet som inte synts till på 50-60 år har hittats igen. Inte minst syns det på alla arterna av fiskar som är kvar i sjön att förhållandena är bättre. Till exempel har vi nu återigen braxnar på över 6 kilo. Snittvikten ligger på cirka 3,5 kilo, perfekta matfiskar.

– Byt gärna ut den rökta ålen mot rökt braxen på julbordet, menar Jimmy.