månadsarkiv: mars 2016

Årets första recipientkontroll

Pinnån vid utflöde till Rönneå, provpunkt R58 - Foto: Birgitta Bengtsson
Pinnån vid utflödet till Rönneå 20 januari 2016, provpunkt R58 – Foto: Birgitta Bengtsson

Proverna från recipientkontrollen i Ringsjön och Rönne å för januari har analyserats och datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningen utfördes 20 januari. Kallt vinterväder föregick provtagningen, och det låg en dm snö på marken. Under provtagningsdagen var det fortsatt kallt, nästan vindstilla, molnigt och fem minusgrader. Nästan hela Ringsjön var istäckt och även i lungflytande vattendrag var det is, vid Pinnåns utflöde och i Rönneå uppströms Ängelholm, var det is över hela vattendragen. Provtagningen i Ringsjön gjordes från isen, som var ca 7 cm på tjockaste ställena, så långt ut som det var möjligt att gå.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 0,1 och 1,2 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:
Mycket höga färgtal och starkt färgat vatten, samt extremt höga halter av organiskt material (permanganattal) registrerades på några provpunkter.

Vattnet var starkt grumlat i Ybbarpsån nedströms Perstorps AB (pkt 16).

I övrigt registrerades inga höga eller onormala värden i månadens analyser.