Inbjudan till samrådsmöte för vattenråd i Västerhavets vattendistrikt

Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp
Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 samråder vattenmyndigheterna om förvaltningen av sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten 2021 – 2027. Som en del i samrådet kommer vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt att genomföra digitala möten särskilt för vattenråd.

Tid

 • Tisdag 2 mars klockan 13.00 – 16.00 (anmälan senast 23 februari)
 • Torsdag 4 mars klockan 9.00 – 12.00 (anmälan senast 25 februari)

Anmälan

Välkommen med din anmälan via nedan länkar till Vattenmyndighetens hemsida. Kontrollera noga att du väljer Västerhavets distrikt och den tidpunkt du önskar. Möteslänkar kommer att skickas till alla anmälda några dagar innan mötet tillsammans med ett program.

Samrådsmöte 1 för vattenråd inom Västerhavets distrikt | Vattenmyndigheterna
Samrådsmöte 2 för vattenråd inom Västerhavets distrikt | Vattenmyndigheterna

Frågor

För att kunna förbereda med rätt kompetens på plats uppmuntrar vi att ni skickar in frågor i förväg. Antingen via anmälningsformuläret eller till kontaktpersonerna längst ner på denna sida.

Mötet syftar till att:

 • Informera om innehållet i samrådsdokumenten.
 • Du som deltagare ska känna dig motiverad att svara på samrådet.
 • Informera och inspirera om arbetet med vattenförvaltning.

Upplägg av möte

Båda mötena kommer att ha samma upplägg och innehåll och hållas digitalt via Youtube och Skype. Vi kommer att ha en gemensam introduktion och presentation av vattenmyndigheternas samrådsmaterial följt av en presentation av förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön från Havs- och vattenmyndigheten. Sedan följer en mer interaktiv del av mötet där du som deltagare har möjlighet att välja två av fem teman för mindre gruppmöten via Skype. Vi knyter ihop säcken med en gemensam avslutning.

Övergripande program

 • Introduktion (via Youtube Livestream)
 • Samrådets innehåll (via Youtube Livestream)
 • Presentation av samrådsmaterial inklusive information om hur man skickar in synpunkter, Vattenmyndigheten.
 • Åtgärdsprogram för havsmiljö (via Youtube Livestream)
 • Presentation av förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön, Havs- och Vattenmyndigheten
 • Digitala grupprum med fem olika teman (möjlighet att välja 2 st. à 40 min) (via Skype)
 • Utveckling av vattenarbetet 2021–2027 samarbete vattenråden och kommun
 • Vandringshinder, biotopvård och kantzoner
 • Övergödning
 • Dricksvatten, miljögifter och grundvatten
 • Ekosystembaserad havsförvaltning
 • Gemensam sammanfattning och avslutning (via Youtube Livestream)

Så kan du förbereda dig

Innan mötet är det bra om du har tittat igenom samrådshandlingarna. Handlingar för alla fem vattenmyndigheter finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats: www.vattenmyndigheterna.se/samrad. På denna webbplats kan du också:

Information om Havs- och Vattenmyndighetens samrådsmaterial hittar du på www.havochvatten.se/remiss-åph2020

Teknisk förberedelse

Första och sista delen av mötet kommer att sändas via YouTube Livestream. Dessa delar spelas in och kommer att ligga tillgängligt i två veckor efter mötet och nås via unik länk. Grupprummen når du via Skype-länkar och kommer inte att spelas in.

Mer information om teknik kommer i kallelsen några dagar innan mötet.

Varmt välkommen med din anmälan!

Har du frågor om samrådsmöten för vattenråd kan du kontakta:
Frida Bengtsdotter, vattensamordnare, frida.bengtsdotter@lansstyrelsen.se
Peter Nolbrant, verksamhetsutvecklare, peter.nolbrant@lansstyrelsen.se