Remiss om Eslövs kommuns sjö och vattendragsplan

Eslövs Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd har skickat förslaget på Sjö- och vattendragsplan för Eslövs kommun på remiss för att få in synpunkter på förslaget. Nämnden vill t ex ha in synpunkter på:

Ger planen en tydlig och rättvisande bild av nuläget i sjöar och vattendrag i kommunen?

Vilka åtgärder behöver kommunen fokusera på för att förbättra statusen i sjöar och vattendrag i kommunen

Saknas det någon information i planen?

Ringsjöns vattenråds välkomnar sina medlemmar att höra av sig med sina synpunkter på remissen. Senast 27 april behöver vi ha dina synpunkter. Tjänstemannaberedningen kommer därefter att ta fram ett förslag till yttrande från Ringsjöns vattenråd. Du som är medlem kommer att få förslaget skickat till dig för översyn innan det, via styrelsen, skickas in till Vattenmyndigheten 30 april.