Olagligt utsatta karpar i Ringsjön

En av de  troligen olagligt utsatta karparna i Ringsjön
En av de troligen olagligt utsatta karparna i Ringsjön. Foto: Richard Nilsson

Vi misstänker att någon medvetet planterar ut karpar i sjön. Åter igen har vi fått rapporter om att karpar har fångats i yrkesfiskarnas bottengarn. Det handlar om hundratals karpar som fångats under ett par dagar i mitten av september.

Förutom att utsättning av karp, utan tillstånd från Länsstyrelsen, inte är lagligt är det också potentiellt skadligt för Ringsjöns välbefinnande. Om dessa karpar skulle lyckas leka och växa till sig i antal så har de större negativ påverkan på sjön än vad braxnarna har. Det finns också risk att karparna bildar hybrider med mört och braxen. Vi ber er därför att hålla ögon och öron öppna efter misstänkta inplanteringar.