Recipientkontroll mars – april 2019

Panoramavy över Pinnåns utlopp i Rönne å, punkt R58, 12 mars 2019. Punkten ingår det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönneåns avrinningsområde. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från mars och april i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i mars

Provtagningarna utfördes 12 mars.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, med mycket regn och blåst. Under provtagningsdagarna var det ca fyra grader och det regnade. Vinden var måttlig, sydvästlig och det var ganska vågigt på Ringsjön.

Vattenföringen var hög, på grund av den ökade nederbörden.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 3 och 5 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • ”Extremt höga” klorofyll a-halter uppmättes i Östra och Västra Ringsjön.
  • Vattnet var ”måttligt surt” i Smålarpsån (pkt 74), där även buffringskapaciteten var ”mycket svag” (låg alkalinitet). Buffringskapaciteten var också ”svag” i Bäljaneå (pkt 33).
  • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten, samt ”extremt höga” halter av organiskt material (permtal), noterades på några av provpunkterna.
  • En ”extremt hög” totalkvävehalt uppmättes i Hörbyåns södra arm (pkt Ri72).

Kommentarer om provtagningarna i april

Provtagningarna utfördes 9-10 april.

Vädret som föregick provtagningen var högtrycksbetonat, med lite nederbörd och varma dagar samt kalla nätter. Under provtagningsdagarna var det ca 8-10 grader mitt på dagen och växlande molnighet. Vinden var svag-måttlg, nordostlig och det var lugnt på Ringsjön.

Vattenföringen var sjunkande, medlel-låg.

Vattentemperaturen varierade mellan ca 5 och 9 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • I Västra Ringsjön var klorofyll a-halten ”extremt hög”.
  • Vattnet var ”måttligt surt” i Pinnån nedströms Åsljungasjön (pkt 36).
  • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten noterades på sju respektive tre provpunkter, samt ”extremt höga” halter av organiskt material (permtal) på en (pkt 36).