Kategoriarkiv: Nyheter

Nyheter om Ringsjöns vattenråds verksamheter och andra vattenrelaterade frågor

Medlemmar: Dags för höststämma 2018

Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018.
Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018. Foto: Richard Nilsson

Ringsjöns vattenråd hälsar alla medlemmar välkomna på höststämma 2018! Kallelse med dagordning har tidigare skickats ut via mail. Om du inte har fått den så kan du ladda ner den här istället.

Utöver de sedvanliga mötespunkterna kommer vi att få höra Romina Martin från Stockholm Resilience Centre berätta om slutsatserna från ekosystemtjänstprojektet Aquacross. Vidare kommer Birgitta Bengtsson från Ekologigruppen att dra en sammanfattning av årets vattenkontrollprogram samt Sportfiskarna Skåne kommer och pratar om deras syn på Ringsjön och dess framtid. Sportfiskarna kommer förmodligen också att nämna några ord om planer på gäddfabriker i anslutning till sjön.

Om du avser att komma på mötet önskar vi få reda på det så att vi kan anpassa mängden fika till antalet deltagare. Det går bra att komma utan anmälan, men räkna då inte med att få fika. Anmälan kan göras via kontaktformuläret eller på mail.

Plats: Mejerigatan 6 i Höör
Tid: 19 november kl. 18.00

Dagordning

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Justering av röstlängd vid stämman
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 6. Stämmans behöriga utlysande
 7. Fastställelse av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 8. Fastställelse av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 9. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
 10. Vattenstånd och växter i sjön
 11. Recipientkontrollprogrammet
 12. Verksamhetsinformation
 13. Slutord från Aquacross
 14. Sportfiskarnas syn på Ringsjön
 15. Övrigt
 16. Datum för nästa möte
 17. Mötet avslutas

Varmt välkomna!

Recipientkontroll september 2018

Provpunkt R60, dämmet vid Storarydsdammen
Provpunkt R60 i Rönneåns samordnade recipientkontrollprogram. Bilden är tagen vid dämmet vid Storarydsdammen. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från maj i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i september

Provtagningarna utfördes 11-12 september.

Vädret som föregick provtagningen var växlande – fint och ostadigt, med en del regn. När provtagningen utfördes var det molnigt, temperaturen var ca 15 grader och vinden var måttlig, östlig.

Vattenföringen i vattendragen var fortfarande lågt och vattenståndet i Ringsjön mycket lågt.

Vattentemperaturen varierade mellan 14 och 18 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Klorofyll a-halten var ”extremt hög” i Östra Ringsjön och i Västra, där även siktdjupet var ”mycket litet”.
 • Vattnet var ”starkt färgat” och ”starkt grumlat” på flera av provpunkterna.
 • I Östra Ringsjön uppmättes ”extremt hög” totalfosforhalt.

Säsongsavslutning, remisser, sommaraktiviteter i och på Ringsjön med mera

Besättningen plockar ihop och städar av båtarna inför sommaruppehållet. Foto: Jimmy Lindahl
Besättningen plockar ihop och städar av båtarna inför sommaruppehållet. Foto: Jimmy Lindahl

Reduktionsfisket

I onsdags förra veckan avslutades 2018 års vårsäsong. Trots ett, från fiskevårdsområdesföreningen påtvingat, fiskestopp i Östra Ringsjön under maj månad har vi fått ihop en ansenlig mängd fisk. Resultatet hittills i år är 73,9 ton, inklusive bottengarnsfångster. Med totalt 36 trålningsdagar blir det ett snitt på 1870 kg/dag!

Braxenlek x 3?

Braxenlek. Några timmar efter denna bild togs lektes det för fullt runt om i sjön. Foto: Jimmy Lindahl
Braxenlek. Foto: Jimmy Lindahl

Det verkar som att braxnarna har lekt i tre omgångar i år. Första braxenleken startade i början av maj och varade i några dagar. Ett par timmar efter att bilden till höger togs lektes det för fullt runt om i sjön. Några veckor senare drogs det igång igen. Strax innan midsommar kom nya romstinna honor och lekomgång nummer tre var ett faktum.

Fiske i Västra Ringsjön

Bottengarn fyllt till bredden med braxen, Västra Ringsjön. Foto: Jimmy Lindahl
Bottengarn fyllt till bredden med braxen, Västra Ringsjön. Foto: Jimmy Lindahl

Fram till juni månad har det ovanligt höga vattenståndet hindrat oss från att tråla i Västra Ringsjön. Med några centimeter till godo lyckades vi den fjärde juni pressa oss under bron och kunde börja ett efterlängtat och nödvändigt fiske i Västra Ringsjön. Därinne har vi fram till i onsdags tagit nästan 29 ton på 14 trålningsdagar (2 ton/dag) och drygt 6,5 ton i bottengarn.

Höstens fiske

Härnäst står det årliga provfisket på tur. Detta går av stapeln under två veckor i mitten av september. Då läggs totalt 64 bottennät och 2 pelagiska nät i våra tre delsjöar, östra och västra Ringsjön samt i Sätoftasjön. Mer information om provfisket får du här.

Ombyggnad av hytter

Samtidigt som provfisket pågår skall hytterna på våra trålbåtar göras om. De ska sänkas cirka 50 centimeter. Detta kommer att göra att vi kan spendera betydligt mer trålningstid i Västra Ringsjön. Vi räknar med att höstens trålningar startar i början av oktober.

Vill du jobba med reduktionsfisket i Ringsjön?

Är du intresserad av det vi håller på med i Ringsjön? Känner du kanske någon som är det? En av våra skeppare och en däckshand har lämnat oss för studier. Vi söker därför nytt manskap inför höstsäsongen. och det går bra att skicka en ansökan redan nu.
För dig som är intresserad av att söka skeppartjänsten har vi krav på att man måste inneha Fartygsbefäl klass VIII . Som däckshand behöver du tycka att det är lika roligt att jobba när det är kallt, regnigt och blåsigt som det är när det är varmt, soligt och vindstilla.
Ansökan ska innehålla ett CV och referenser. Våra kontaktuppgifter hittar du här. Har du några frågor om tjänsterna så hör du av dig till arbetsledaren Jimmy Lindahl: 0709-538 175.

Rensning i sundet

Sundet mellan Östra och Västra Ringsjön har blivit både grundare och smalare genom åren. Sandbankar har bildats i båda ändar av sundet. Det är nu dags för en rensning. Sydvatten AB har en vattendom för rensning och en ansökan handläggs nu på Höörs kommun. Förhoppningsvis kommer den att godkännas under sommaren. Rensningen kommer bland annat att medföra att vi lättare kan komma in med trålbåtarna i Västra Ringsjön när vattenståndet är väldigt lågt.

Gäddfabriker i Ringsjön?

Ett fungerande gäddbestånd är viktigt för sjön ska kunna behålla sitt numera ganska klara vatten. Stora gäddor är nämligen de enda som kan ge sig efter braxnarna och hålla dem på en lagom nivå. Ringsjöns gäddor har haft det extra svårt under en lång period. Utöver att den har haft svårt att se sin bytesfisk på grund av det grumliga vattnet så har också gamla lekområden försvunnit. Förutsättningarna för gäddorna har dock kraftigt förbättrats i och med att vår reduktion av vitfisk har skapat större siktdjup. De är nu fler och i bättre kondition än de varit på många år. För att ge gäddbeståndet ännu en skjuts kan man anlägga så kallade gäddfabriker. Något som Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund) framgångsrikt har genomfört på ett flertal platser, främst längs Sveriges östkust.

Utsikt över den renoverade (2006) strandängen vid Orups idrottsplats, Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson
Utsikt över den renoverade (2006) strandängen vid Orups idrottsplats, Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson

Höörs kommun återskapade 2006 en gammal strandäng på Sätoftasjöns västra strand. Denna har under vårarna kunnat översvämmas och därmed fungerat som lekplats för många av sjöns gäddor. Mer kan dock göras för att hjälpa gäddorna att bli fler. Under våren har vi fört samtal med Sportfiskarna om möjligheter att skapa gäddfabriker kring Ringsjön. För en dryg vecka sedan guidade vi således runt två representanter (Anders Karlsson och Per Göran Jönsson) från Sportfiskarnas regionkontor Syd.
Av de platser vi tittade på fanns det ett par som ansågs ha stor potential att kunna bli fina lekplatser. Det handlade både om nyanläggning och om renovering av redan befintliga platser. Anders och Per Göran tog med sig informationen och ska nu tillsammans med Sportfiskarnas gäddfabriksexperter titta närmare på det hela.

 

Sommaraktiviteter i Ringsjön

Bad

Med mycket sol följer varmt vatten. I Ringsjön finns fyra officiella badplatser. Här provtar respektive kommun kvalitet och temperatur på vattnet varannan vecka under badsäsongen. Resultaten visas sedan på Havs- och vattenmyndighetens sida ”Badplatsen”. Här hittar du informationen om badvattenkvaliteten på Ringsjöns fyra badplatser: Gamla Boo, Sätofta (Höör), Ringsjöstrand norra (Hörby), och Sjöholmen (Eslöv).

Fiske

För den som vill försöka få någon av Ringsjöns många fiskar att hamna i stekpannan finns det mycket att ägna sig åt. Fiskekort finns att köpa på flera ställen (även online), båtar finns att hyra. All information om detta finns att hitta på Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings hemsida. Vi önskar dig ett riktigt ”skitfiske”!

Märkning och statistikinsamling
De märkta fiskarna har en "tagg" vid ryggfenan. Foto: Richard Nilsson
De märkta fiskarna har en ”tagg” vid ryggfenan. Foto: Richard Nilsson

Om fiskelyckan står dig bi, glöm inte att kolla om fisken har ett märke fäst vid ryggfenan! Är den märkt vill vi gärna få veta det.

Glöm heller inte att lämna statistik på ditt fiske! Om du löser fiskekort online finns det möjlighet att lämna fångstrapport i mobilen. Vänligen använd den möjligheten! Fångstdata från Ringsjön behövs för att vi ska kunna få så bra koll som möjligt på hur sjön mår. Vattenrådet kommer att få ta del av statistiken. Inom kort kommer det även att finnas möjlighet att rapportera sitt fiske via fiskevårdsområdets hemsida. Lämna helst en rapport även om du, mot förmodan, går tomhänt från fiskepasset.

Åk trålbåt på Bosjöklosters Jakt- och fiskemässa

Ringsjöns vattenråd kommer att ställa ut på Skånska Jakt- & Fiskemässan på Bosjökloster sista helgen i augusti. Utöver vår monter med information kommer vi att erbjuda turer på Ringsjön med en av våra trålbåtar. Turen tar ca 30 minuter och kommer att innehålla information om vattenrådets arbete med Ringsjön. Förra året var en succé, hjälp oss att slå besöksrekordet! Välkommen till vår monter på fiskehyllan för att ställa frågor om Ringsjön och för att hämta din båtbiljett!

Examensarbete – Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd

I kandidatexamensarbetet ”Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd – Problemidentifiering och förslag till åtgärdsplan”  skriver lundastudenten Patrik Larssons om sin syn på hur man bör förvalta fisket i Ringsjön. Ladda ner och läs förvaltningsplanen på Lunds universitets hemsida.

Eventuellt kommer Patrik att föredra sitt arbete på ett medlemsmöte med Ringsjöns fiskevårdsområdesförening senare i höst. Medlemmar i fiskevårdsområdesföreningen bör hålla ögonen öppna efter inbjudan

Samrådsdags

Vi har blivit ombedda att inkomma med synpunkter på två remisser. Det är Havs- och vattenmyndigheten som vill veta vad vi tycker om deras förslag på miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft och Remiss gällande vägledningar för statusklassificering av ytvatten.  Hur du svarar och mer information om remisserna finns på respektive sida.

Protokoll och presentationer från årsstämman 2018

Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018.
Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018. Foto: Richard Nilsson

Årsstämman hölls på Höörs kommun 31 maj kl. 17.00.  De närvarande fick höra Richard Nilsson berätta om året som gått i recipientkontrollprogrammet. Per Nyström från Ekoll AB föredrog om deras rapporter om vårt reduktionsfiske samt om sammanställningen av simfågelundersökningarna. Därefter var det Romina Martins, från Aquacross, tur att berätta om EU-projektet Aquacross.

Protokollet från stämman finns att ladda ner här.

Redovisningen av Ekologgruppens årsrapport: Presentation av recipientkontrollens årsrapport 2017

 

 

Per Nyströms föredrag: Presentation av rapporter om utfiskning och sjöfåglar i Ringsjön

 

 

Romina Martins föredrag: Presentation: Att förstå övergödning och återskapa god vattenkvalitet i Ringsjön och Rönne å – med hjälp av ekosystemtjänster och resiliens

Recipientkontroll maj 2018

Provpunkt Ri71 - Hörbyån norra armen.
Provpunkt Ri71 – Hörbyån norra armen. En av provtagningspunkterna i recipientkontrollprogrammet i Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från maj i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i maj

Provtagningarna utfördes 15 maj.

Maj blev rekordvarm på många ställen. Vädret som föregick provtagningen var nederbördsfattigt och varmt. Under provtagningsdagen var det svag västlig vind och lugnt på Ringsjön. Temperaturen var strax över 20 grader och det var mestadels soligt.

Vattenföringen i vattendragen var låg, men vattenståndet i Ringsjön var fortfarande högt.

Vattentemperaturen varierade mellan 12 och 20 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Vattnet var ”starkt färgat” och ”starkt grumlat” på några provpunkter.

I övrigt noterades inte något ovanligt eller avvikande från det normala i månadens analyser.

Glöm inte årsstämman!

Jimmy Lindahl på väg att tömma en ryssja. Foto: Richard Nilsson
Jimmy Lindahl på väg att tömma en ryssja. Foto: Richard Nilsson

På torsdag 31/5 kl. 17.00 är det årsstämma för Ringsjöns vattenråd. Stämman hålls på Mejerigatan 4 i Höör. Kallelsen är sedan länge utskickad. Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna.  Om ni vill ha fika måste ni anmäla att ni kommer! Anmälan kan göras via kontaktsidan. Anmäl senast 28/5.

Förutom stadgeenlig dagordning kommer vi, bland annat, att få hör Per Nyström berätta om resultaten från fiskerapporten som togs fram för någon månad sedan.

Recipientkontroll april 2018

Dämmet vid Storarydsdammens utlopp i Ybbarpsån. Provpunkt 17 i recipientkontrollen för Rönne å. Foto: Birgitta Bengtsson
Dämmet vid Storarydsdammens utlopp i Ybbarpsån. Provpunkt 17 i recipientkontrollen för Rönne å. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från april i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i april

Provtagningarna utfördes 17-18 april.

Efter påsk släppte vintern till slut sitt tag och det blev vår. Vädret som föregick provtagningen var relativt nederbördfattigt och varmt. Under provtagningsdagen var det dimma och svalt på morgonen. Fram på dagen steg temperaturen till ca 18 grader, vinden var svag, västlig och molnigheten växlande.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 9 och 12 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • En ”mycket hög” klorofyll a-halt uppmättes i Östra Ringsjön.
 • Vattnet var ”starkt färgat” och ”starkt grumlat” på flera av provpunkterna och den organiska halten (permtalet) ”extremt hög” på en. I övrigt noterades inte något ovanligt eller avvikande från det normala i månadens analyser.

Återstart 2018, nya Ringsjörapporter och andra vattennyheter

En del av dagens fångst av braxnar töms för vidare transport till fryskontainern. Foto: Jimmy Lindahl
En del av dagens fångst av braxnar töms för vidare transport till fryskontainern. Foto: Jimmy Lindahl

Ringsjönytt

Efter att, vad vi med skånska mått kan kalla, Fimbulvintern lade ett islock över sjön och därmed effektivt satte stopp för vårt fiske är vi nu igång igen. Vårens trålningar startade måndagen 9 april. Vi inledde fisket i Sätoftasjön med en dagsfångst på ca 4 ton. På tisdagen flyttade vi över i Östra Ringsjön. Resultatet där blev 7,5 ton. Fångsten bestod i stort sett uteslutande av braxen. Endast ett fåtal rovfiskar kom med i tråldragen och de blev, som vanligt, varsamt återutsatta.

Räknar vi in fisket vi gjorde innan vintern slog till är vi nu uppe i närmare 40 ton fångst i år. En mycket bra säsongsinledning, trots ett långt ofrivilligt uppehåll.

Märkta fiskar

Bland de två dagarnas fångst på 11, 5 ton hittade vi 5 märkta braxnar. I Sätoftasjön togs två stycken. Båda två märktes i Östra Ringsjön i juni 2013 och hade inte blivit återfångade tidigare. En av de tre braxnarna som nu återfångades i Östra Ringsjön märktes i Västra Ringsjön. Den har återfångats i Västra Ringsjön en gång tidigare, i oktober förra året. De andra båda märktes i Östra Ringsjön. Den ena av dem har återfångats fyra gånger, 2014, 2015, 2017 och nu 2018. 2017 fångades den i Västra Ringsjön. Samtliga återfångster på dessa fiskar har varit i trål. De har i snitt växt 8,8 cm sedan de märktes i juni 2013. Ökningen i längd varierade mellan 7 och 12,5 cm.

Det finns alltså fortfarande märkt fisk, gös, gädda och braxen, som simmar runt i Ringsjön. Om du fångar någon av dem önskar vi få veta om det. Läs mer om fiskmärkningsprojektet på denna sida.

Väderläget

Tyvärr spelar vädret oss nu återigen ett spratt. Denna gång är det hårda vindbyar som river upp sjöns vatten och tvingar oss att ta en ofrivillig paus. Enligt meteorologerna kommer det att blåsa hårt  ett par dagar framöver. Vi räknar med att vara igång för fullt igen nästa vecka.

Vattenståndet ser ut att kunna bli gynnsamt i vår. Om vädret fortsätter enligt prognoserna så kommer vi snart att kunna, ta i trä,  ta oss under bron och ge oss ut på jakt efter braxnarna i Västra Ringsjön. Just nu är det ca 15 cm för mycket vatten i sjön.
Vi kommer att sänka båtarnas hytter så bron mellan Östra och Västra Ringsjön inte längre utgör något hinder.

Rapporter

Fiskerapport 2005-2017Vi har tagit hjälp av en konsultfirma för att ta fram två rapporter rörande Ringsjön. Den första heter ”Reduktionsfiske i Ringsjön 2005-2017” och utvärderar det reduktionsfiske och provfiske som vi har genomfört sedan projekt Ringsjöns start 2005. Rapporten tar också upp yrkes-, sport- samt husbehovsfisket som görs i Ringsjön. Följande effekter av reduktionsfisket kan konstateras:

 • Ökat sommarsiktdjup (1,8 m år 2017)
 • Ökad utbredning av undervattensväxter och ökat artantal
 • Ökad mängd djurplankton, även av hinnkräftor
 • Högre täthet av bottendjur (Västra Ringsjön)
 • Större individuell tillväxt hos små gösar och abborrar
 • Större individuell tillväxt hos braxen och mört

Ladda ned fiskerapporten i sin helhet.

Sjöfågelrapport 2017Rapport nummer två behandlar rastande sjöfågel i Ringsjön. Den utvärderar inventeringarna som har gjorts, med få undantag, sedan 1968. Inriktningen på rapporten är hur reduktionsfisket i Ringsjön har påverkat fåglarna.
Generellt har vårt fiske givit positiva effekter på fåglarna. För en del arter har reduktionsfisket lämnat fåglarna opåverkade.  Inga av de inventerade arterna har påverkats negativt.

Ladda ned sjöfågelrapporten i sin helhet.

För den som önskar ta del av fler rapporter som rör Ringsjön så finns det en hel del att ladda ned på rapportsidan.

Annat vattenrelaterat

Glöm inte att ge din syn på vattenförvaltningen

Sista dagen för att inkomma med synpunkter på kommande vattenförvaltning närmar sig med stormsteg. Missa inte chansen att vara med och påverka hur nästa förvaltningsplan ska se ut och innehålla. Vårt vatten berör alla! Samrådet är uppdelat i två delar. Del 1 handlar om ”Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen”. Del två behandlar ”Arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt översikt väsentliga frågor”. Nytt för denna omgång är att det finns färdiga frågeställningar och medföljande formulär att fylla i. Senast 30 april behöver vattenmyndigheten ha in svaren på frågorna. Du hittar allt vad du behöver för del ett här och för del två här.

Yttrandet för medlemmar

För medlemmar i Ringsjöns vattenråds del kommer det att komma ut ett förslag på yttrande från rådets tjänstemannaberedning. Notera att det kommer att vara kort om tid innan vi måste ha in medlemmarnas eventuella slutliga synpunkter på förslaget. Kom också ihåg att man även kan lämna in sina synpunkter direkt till vattenmyndigheten.

Hanar förblev hanar efter bättre avloppsrening

Vetenskapsradion tar upp en dansk studie om enskilda avlopps påverkan på öringar. Bättre rening av enskilda avlopp verkar ha stor betydelse för att hanfiskar inte ska drabbas av könsförändringar. Den slutsatsen drar danska forskare som har gjort mätningar på fisk i 18 vattendrag på ön Fyn i Danmark.

Rapport från SLU om flodpärlmusslans situation

Litet kluster av flodpärlmusslor i Navarån- Västernorrland. Foto: Joel Berglund

Flodpärlmusslan är starkt hotad. Hälften av Sveriges cirka 600 populationer av musslorna saknar idag unga individer och föryngringen har upphört. Dammar i våra vattendrag har en negativ inverkan på artens förmåga att föröka sig, visar forskning från SLU. Läs mer om rapporten och om flodpärlmusslor på forskning.se.

För att ladda ner rapporten ”Flodpärlmusslan i landskapet, Spatiala faktorers inverkan på utbredning och rekrytering, Aqua reports 2017:14” gå till denna länk.

Recipientkontroll januari och februari 2018

Provtagning på Östra Ringsjön inom det samordnade recipientkontrollprogrammet för Ringsjön och Rönne å en gråmulen dag i februari 2018. Foto: Birgitta Bengtsson
Provtagning på Östra Ringsjön inom det samordnade recipientkontrollprogrammet för Ringsjön och Rönne å en gråmulen dag i februari 2018. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från januari och februari i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i januari

Provtagningarna utfördes 9 januari.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt med regn och rusk. Helgen innan blev det kallare och minusgrader. Under provtagningsdagen var det nollgradigt och växlande molnighet. Vinden var måttlig, östlig och det gick rejäla vågor på Ringsjön.

Vattenföringen var hög, det var översvämmat i de nedre delarna av huvudfåran, vid Pinnåns utlopp.

Vattentemperaturen varierade mellan 0,9 och 3,1 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • Effekter av de höga flödena syntes i vattenkemin, som ”starkt färgat” vatten på de flesta provpunkterna, samt ”starkt grumlat” och ”extremt höga” halter organiskt material (höga permtal) på några.

Kommentarer om provtagningarna i februari

Provtagningarna utfördes 13-15 februari.

Vädret innan provtagningen var kallt. Ett par dagar innan blev det mildare, men det låg kvar lite snö i terrängen i höglänta områden. Under provtagningen var det nollgradigt, svaga vindar och växlande molnighet. Sjöarna var mer eller mindre istäckta. Proverna kunde tas från isen i alla utom Västersjön, där det togs från norra stranden och Rössjön, där båten sattes i vid västra stranden. Provtagningen försvårades av tunn is och i Västersjön var det inte möjligt att ta något bottenprov.

Vattenföringen var sjunkande, hög i huvudfåran, speciellt i de nedre delarna, och på medelnivå i mindre biflöde.

Vattentemperaturen varierade mellan 1,2 och 3,5 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

 • pH-värdet visade på ”surt” tillstånd i Pinnån nedströms Åsljungasjön (pkt 36) och ”måttligt surt” tillstånd i Pinnån vid pkt 40 och Ybbarpsån vid pkt 15, samt i Hjälmsjön (pkt 37), där även buffringskapaciteten var ”svag”.
 • ”Starkt grumlat” och ”starkt färgat” vatten, samt ”extremt höga” halter av organiskt material (permtal) registrerades på flera provpunkter.

Remisser på gång

 

Vi har två remisser som är aktuella att yttra sig över. Den som ligger först är Höörs kommuns förslag till ny översiktsplan. Denna är det kort om tid för att svara på. Så skynda på! För vår del är kapitlen om vatten och vattendrag de mest intressanta. Du når översiktsplansremissen på denna länk.

Remiss nummer två är Vattenmyndighetens samråd. Detta är en ganska omfattande historia, men en väldigt viktig sådan. Ta chansen att vara med och påverka hur Sverige tar hand om sitt vatten. Läs mer om samrådet på denna sida.