Kategoriarkiv: Recipientkontroll

Recipientkontrolldata juli 2017

Pinnån uppströms Gelita. Provpunkt R42 i Rönneåns och Ringsjöns recipientkontrollprogram. Fotograferat 12 juli 2017. Foto: Birgitta Bengtsson
Pinnån uppströms Gelita. Provpunkt R42 i Rönneåns och Ringsjöns recipientkontrollprogram. Fotograferat 12 juli 2017. Foto: Birgitta Bengtsson

Då har resultaten från provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde till och med juli levererats. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 11-12 juli.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt, blåsigt och omväxlande med byar av regn. Under provtagningsdagen var det dock bättre, 20 grader, svag västlig vind och sol.

Vattenföringen var medel-låg.

Vattentemperaturen varierade mellan 15,2 och 20,8 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • I Sätoftasjön var syretillståndet ”svagt” på 12 och 15 m djup.
  • En ”extremt hög” klorofyll a-halt uppmättes i Östra Ringsjön.
  • I övrigt var förhållanden i Ringsjön bra för årstiden, med relativt stora siktdjup.
  • ”Starkt färgat” och ”starkt grumlat” vatten registrerades på ca hälften av provpunkterna, samt ”extremt hög halt” av organiskt material på några.

Recipientkontrolldata till och med maj 2015

Provpunkt nr R74 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å. Punkten ligger i Smålarpsån, strax NV om Klippan och utflödet i Bäljane å. Foto: Birgitta Bengtsson
Provpunkt nr R74 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å. Punkten ligger i Smålarpsån, strax NV om Klippan och utflödet i Bäljane å. Foto: Birgitta Bengtsson

Då har resultaten från provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde till och med maj levererats. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 10 maj.

Maj inleddes med svalt och relativt torrt väder. Helgen innan blev det dock varmt, men därefter svalt igen. Under provtagningsdagen var det 6-7 grader, måttlig vind, molnigt, och efter någon regnskur på morgonen, uppehåll. Det var blåsigt på Ringsjön och speciellt på Östra, höga vågor.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 6,6 och 11,0 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • ”Starkt färgat” vatten registrerades på ett par provpunkter

I övrigt noterades inga avvikande eller onormala värden i månadens analyser.

Recipientkontrollen till och med april

Utsikt över provpunkt R3 i det samordande recipientkontrollprogrammet i Rönne å, vid bron i Hasslebro. Foto: Birgitta Bengtsson
Utsikt över provpunkt R3 i det samordande recipientkontrollprogrammet i Rönne å, vid bron i Hasslebro. Foto: Birgitta Bengtsson

Då har resultaten från provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde till och med april levererats. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 18 och 19 april.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt och blåsigt med hagelskurar. Under båda provtagningsdagarna var det några plusgrader på dagen, efter kalla nätter, Måttliga NO vindar, samt växlande molnighet.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 3,3 och 9,1 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • ”Starkt färgat” vatten registrerades flera provpunkter och ”starkt grumlat” vatten på ett par
  • ”Extremt hög” halt av organiskt material (höga permtal) noterades på tre provpunkter.
  • I övrigt noterades inga avvikande eller onormala värden i månadens analyser.

Recipientkontrollen för juni

R56, Rössjöholmsån strax uppströms utflödet till Rönne å
Rössjöholmsån strax uppströms utflödet till Rönne å. Bild från provpunkt R56 i Rönneåns recipientkontrollprogram. Foto: Birgitta Bengtsson

Proverna från recipientkontrollen i Ringsjön och Rönne å till och med juni har analyserats och datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Proverna samlades in 14-15 juni.

Vädret som föregick provtagningen var varmt och torrt. Den 14 var det blåsigt och så stora vågor på Ringsjön att det inte var lämpligt för provtagning. Den 15 hade vågorna lagt sig något. Båda dagarna var det växlande molnighet och ca 15 grader.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan 12 och 18 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att: I Sätoftasjön var vattnet skiktat och det var ”syrefattigt” i bottenvattnet. ”Extremt höga klorofyll a-halter uppmättes i Sätoftasjön och Västra Ringsjön.

Mycket höga färgtal och ”starkt färgat” vatten noterades på tre provpunkter, samt starkt grumlat vatten på tre.

I övrigt noterades inget avvikande från det normala i månadens analyser.

Recipientkontrollrapport för maj

Pinnåns utlopp i Rönne å. Bilden är tagen vid recipientkontrollprogrammets provpunkt R58. Foto: Birgitta Bengtsson - Ekologgruppen
Pinnåns utlopp i Rönne å. Bilden är tagen vid recipientkontrollprogrammets provpunkt R58. Foto: Birgitta Bengtsson – Ekologgruppen

Proverna från recipientkontrollen i Ringsjön och Rönne å till och med maj har analyserats och datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Proverna samlades in 17 maj. Maj månad var ovanligt varm och torr. Helgen innan provtagningen blev det dock lite svalare, men det kom inga stora regnmängder. Vinden var måttlig, östlig och det var vågigt på Ringsjön.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan 9 och 14 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

I Ringsjön vattnet klart och siktdjupet som störst 3,2 m i den Östra bassängen.

Mycket höga färgtal och ””starkt färgat”” vatten noterades på fyra provpunkter, samt starkt grumlat vatten och ””extremt höga”” halter av organiskt material (permtal) på en (pkt 74, Smålarpsån).

I övrigt noterades inget avvikande från det normala i månadens analyser.

Rykande heta analysdata från recipientkontrollen

Vy över Bäljaneå, provpunkt 6 i Rönneåns recipientkontrollprogram, strax uppströms Röstånga - Foto: Birgitta Bengtsson
Vy över Bäljaneå, provpunkt 6 i Rönneåns recipientkontrollprogram, strax uppströms Röstånga – Foto: Birgitta Bengtsson

Proverna från recipientkontrollen i Ringsjön och Rönne å till och med april har analyserats och datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Proverna samlades in 12-13 april. Provtagningen föregicks av högtrycksbetonat och relativt torrt väder med kalla nätter. Under båda provtagningsdagarna var det svag till måttlig östlig vind, växlande molnighet, ca 5 grader på morgonen och stigande till ca 10-12 under dagen.

Vattenföringen var relativt låg.

Vattentemperaturen varierade mellan 7,6 och 10,5 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

I Ringsjön noterades ”extremt höga” klorofyll-a halter i alla tre delsjöarna.

Mycket höga färgtal och ”starkt färgat” vatten noterades på några provpunkter, samt ”extremt höga” halter av organiskt material (permtal) på två (Perstorpsbäcken, pkt 28 och Pinnån, pkt 36).

I övrigt noterades inget avvikande från det normala i månadens analyser.

Årets första recipientkontroll

Pinnån vid utflöde till Rönneå, provpunkt R58 - Foto: Birgitta Bengtsson
Pinnån vid utflödet till Rönneå 20 januari 2016, provpunkt R58 – Foto: Birgitta Bengtsson

Proverna från recipientkontrollen i Ringsjön och Rönne å för januari har analyserats och datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningen utfördes 20 januari. Kallt vinterväder föregick provtagningen, och det låg en dm snö på marken. Under provtagningsdagen var det fortsatt kallt, nästan vindstilla, molnigt och fem minusgrader. Nästan hela Ringsjön var istäckt och även i lungflytande vattendrag var det is, vid Pinnåns utflöde och i Rönneå uppströms Ängelholm, var det is över hela vattendragen. Provtagningen i Ringsjön gjordes från isen, som var ca 7 cm på tjockaste ställena, så långt ut som det var möjligt att gå.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 0,1 och 1,2 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:
Mycket höga färgtal och starkt färgat vatten, samt extremt höga halter av organiskt material (permanganattal) registrerades på några provpunkter.

Vattnet var starkt grumlat i Ybbarpsån nedströms Perstorps AB (pkt 16).

I övrigt registrerades inga höga eller onormala värden i månadens analyser.