Brunifieringsproblemet i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har gjort en sammanställning över brunifieringsproblemet i Skåne, både för jordbruksvatten och skogsvatten (huvudsakligen kalkade målområden).

I sammanställningen har man utnyttjat SMHI:s vattenwebb för markanvändningsdelar. Tanken har varit att vatten med en andel jordbruksmark som är ungefär lika med eller större än andelen skogsmark ska platsa som ”domineras av jordbruksmark i avrinningsområdet”.

Ett problem är att det ofta saknas vattenfärgsdata för vatten i södra, sydvästra och sydöstra Skåne (dvs. från områden med mycket jordbruksmark). Framför allt saknas äldre data.

Slutsatser

Trots brister i underlaget anser Länsstyrelsen att resultaten visar:

  • Att vattenfärgen idag (2013 – 2018) är mycket hög – i genomsnitt över 300 mg Pt/L – i skånska sjöar och vattendrag, som domineras av skogsmark i sina avrinningsområden.
  • Att vattenfärgen idag (2013 – 2018) är låg till måttlig – i genomsnitt ca 25 mg Pt/L – i skånska sjöar och – i genomsnitt ca 60 mg Pt/L – vattendrag, som domineras av jordbruksmark i sina avrinningsområden.
  • Att det i princip inte sker någon förändring i vattenfärg över kvartseklet från perioden 1989 – 1994 till perioden 2013 – 2018 för skånska sjöar och vattendrag, som domineras av jordbruksmark i avrinningsområdet.
  • Att det sker en kraftig ökning i vattenfärg – med i genomsnitt ca 100 mg Pt/L eller mer – över kvartseklet från perioden 1989 – 1994 till perioden 2013 – 2018 för skånska sjöar och vattendrag, som domineras av skogsmark i avrinningsområdet.
  • Att vattenfärgen i sjöar och vattendrag i Skåne är tydligt kopplad till andelen skogsmark i avrinningsområdet.

Läs sammanställningarna här:

Sjöar och vattendrag i norra Skåne med dominerande skogsmark inom sina avrinningsområden

Sjöar och vattendrag i Skåne med dominerande jordbruksmark inom sina avrinningsområden