Välkommen till ett digitalt Vattenrådens dag 2021

Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västrehavets vattendistrikt öppnar 2019 års vattenrådsdag i Göteborg. Foto: Richard Nilsson
Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västrehavets vattendistrikt öppnar 2019 års vattenrådsdag i Göteborg. Foto: Richard Nilsson

Vattenmyndigheten Västerhavet och Länsstyrelsen bjuder in vattenrådsmedlemmar till Vattenrådens dag. Nedan hittar ni information om vad som ska ske och hur man anmäler sig. Sista anmälningsdag är 14 september. Eventuella frågor om dagen ställs till Frida Bengtsdotter på Vattenmyndigheten: frida.bengtsdotter@lansstyrelsen.se, telefon: 010-224 52 11

Inbjudan

Efter ett års uppehåll är det äntligen dags att arrangera Vattenrådens dag den 23 september. Det har hänt mycket inom vattenförvaltningen och vi, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, hoppas på en inspirerande och lärorik dag tillsammans.

I år hade vi hoppats på ett fysiskt möte. Men då de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten har förlängts till den 30 september kommer dagen att genomföras digitalt. Dagen startar med information om Länsstyrelsens arbete med den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP) och möjliga synergier med lokala insatser. Vi sätter sedan vattenrådens roll i fokus och lyssnar på goda exempel av olika typer av verksamhet och aktiviteter som genomförts inom olika vattenråd. Efter lunchpaus bjuder vi på fortsatta samtal med fokus på framtiden. Varmt välkomna!

Plats: Digitalt – länkar skickas ut i kallelse till anmälda deltagare.
Tid: 23 september 2021 kockan 09.30 till 15.15.

Syfte

Vattenmyndigheten vill uppmärksamma vattenrådens viktiga arbete, ge möjlighet att byta erfarenheter och dela exempel på hur arbete bedrivs. Det finns ett stort behov av att utbyta information med varandra och vi hoppas att skapa ett forum för detta.

Målgrupp

Medlemmar i vattenråd i Västerhavets vattendistrikt.

Anmälan

Anmälan till Vattenrådens dag görs via kalendern på Vattenmyndigheternas hemsida, Vattenrådens dag 2021 – mötesplats för vattenråd i Västerhavets distrikt | Vattenmyndigheterna.

Sista anmälningsdag är den 14 september 2021 (max 200 deltagare).

Program

Ett preliminärt program finns nedan. Vi skickar kallelse med länkar och program till alla anmälda deltagare några dagar innan Vattenrådens dag.

 • Landshövding Anders Danielsson hälsar välkommen tillsammans med vattenvårdsdirektör Annika Ekvall.
 • Länsstyrelsens arbete med NAP – möjliga synergier med lokala insatser
 • Exempel från olika vattenråd presenteras med möjlighet att ställa frågor:
  • Teåkersälven – musslor och öring. Från idé till projekt.
  • Finansiering av vattenråd – Säveåmodellen.
  • Samverkan med markägare, kraftverksägare, företag och kommuner – exempel från Värmland
  • LEVA-samordnare och vattenråd i samverkan – då händer grejer!
  • Bredare perspektiv på vattenfrågorna – nyttan av kulturellt och historiskt perspektiv.
 • Miljöprövning – hinder & utmaningar i det konkreta åtgärdsarbetet.
 • Panelsamtal med representanter från vattenråd samt politiker och tjänstemän på kommun och länsstyrelse: Hur skapar vi tillsammans bättre möjligheter för vattenrådens arbete?
 • Gruppsamtal – Vattenrådens arbete i förvaltningscykel 2021–2027.
  Vad behöver vattenråden för att kunna jobba i framtiden?

Information

Vi följer Covid-19-lagen (Pandemilagen) och de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. De har blivit förlängda till 30 september 2021 och vi har därför valt att ställa om 2021 års möte till att bli digitalt. Vi planerar nästa Vattenrådens dag till mars 2022 och hoppas på ett fysiskt möte då.

Preliminärt program – start klockan 09.30

Avslut cirka klockan 15.15

Välkomna önskar Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna