Kategoriarkiv: Nyheter

Trålningsstopp i maj i Östra Ringsjön och i Sätoftasjön

Diagram över trålning i Ringsjöarna
Diagram som visar mängden fångad mört och braxen (staplar) samt antalet trålningsdagar (punkter) i de tre bassängerna i Ringsjön.

Våra trålningar i Östra Ringsjön och i Sätoftasjön är sedan 1 maj inställda. Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings beslutade på sin årsstämma att Ringsjöns Vattenråds trålningar efter mört och braxen i Östra Ringsjön samt i Sätoftasjön ska förbjudas under gösens fredningsperiod (maj) 2017. Anledningen till detta är en oro över att utfiskningen av vitfisk stör gösleken. Denna oro anser vi vara obefogad.

Efter 12 års trålningar finns det mer gös och gös av bättre kvalitet i Ringsjön än innan trålningarnas början. Tidvis är yrkesfiskets bottengarn så fulla av gösyngel att de måste öppna och släppa ut allting. Vi kan också, med hjälp av statistik från våra årliga nätprovfisken, visa att vi inte har negativ inverkan på gösen.

Maj månad är den månad då vi har fångat näst mest mört och braxen under året. I ett möte med fiskevårdsområdesföreningens styrelse innan stämman lades ovanstående synpunkter fram. Vi anser att ett trålningsstopp inte främjar Ringsjöns utveckling. Tvärtom så kan detta beslut eventuellt förlänga slutdatum för reduktionsfiskeprojektet.

Undantag från trålningsförbudet

Ett undantag från förbudet är Västra Ringsjön där vi fortsatt kommer tråla under maj månad. Vi kommer också att kunna fiska med andra metoder än trål såsom not, ryssja och minitrål i Östra Ringsjön och i Sätoftasjön.

Historiskt sett är det Västra Ringsjön som har givit de största fångsterna under maj månad. Vi antar att det kommer att fortsätta i samma stil.

Recipientkontrollen till och med april

Utsikt över provpunkt R3 i det samordande recipientkontrollprogrammet i Rönne å, vid bron i Hasslebro. Foto: Birgitta Bengtsson
Utsikt över provpunkt R3 i det samordande recipientkontrollprogrammet i Rönne å, vid bron i Hasslebro. Foto: Birgitta Bengtsson

Då har resultaten från provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde till och med april levererats. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 18 och 19 april.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt och blåsigt med hagelskurar. Under båda provtagningsdagarna var det några plusgrader på dagen, efter kalla nätter, Måttliga NO vindar, samt växlande molnighet.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 3,3 och 9,1 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • ”Starkt färgat” vatten registrerades flera provpunkter och ”starkt grumlat” vatten på ett par
  • ”Extremt hög” halt av organiskt material (höga permtal) noterades på tre provpunkter.
  • I övrigt noterades inga avvikande eller onormala värden i månadens analyser.

Åtgärdsarbete för bättre vatten i Skåne

Våtmarksanläggning på Pugerup
Återskapande av våtmark på Pugerups ägor. Foto: Richard Nilsson

Inbjudan till seminarium

Länsstyrelsen i Skåne bjuder in till en dag där åtgärdsarbetet för bättre vatten i Skåne ligger i fokus. På schemat står dikesrensning, ålgräsängar längs kusten, plastpartiklar från konstgräsfotbollsplaner, vandringshinder och kulturmiljöer samt en hel del annan vattenrelaterad information.

Seminariet hålls på Länsstyrelsen Skåne, i Malmö 10 maj, med start kl. 09.00. OBS! Obligatorisk anmälan senast 3/5!

Närmare information om seminariet och om hur man anmäler sig finner ni på Länsstyrelsens hemsida.

Årets första recipientkontroll avklarad

Ekologgruppen tar prover för det samordnade recipientkontrollet för Rönne ås avrinningsområde, på Sätoftasjöns provpunkt Ri5. Foto:Birgitta Bengtsson
Provtagning på Sätoftasjöns provpunkt Ri5. Foto: Birgitta Bengtsson

Då har resultaten från årets första provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde levererats. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 18 januari.

Kallt väder föregick provtagningen, men lagom till provtagningen blev det milt. Under provtagningsdagen var det grått och molnigt med lite duggregn, någon plusgrad och måttlig vind. Stora delar av Ringsjön var istäckt. Isen på provtagningsplatsera var ca 5 cm tjock.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 0,7 och 3,2 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • I Västra Ringsjön var klorofyll a halten ”mycket hög”, vilket tyder på algblomning under isen.
  • Vattnet var ”starkt grumlat” och ”starkt färgat” på ett par provpunkter
  • I övrigt registrerades inga höga eller onormala värden i månadens analyser.
  • I Hörbyån, norra armen (pkt Ri72) uppmättes en ”extremt hög” totalkvävehalt.

 

Dags för Vattenrådens dag

 

Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp

Vattenmyndigheten Västerhavet bjuder in till årets Vattenrådens dag. Detta kommer att gå av stapeln 22 mars på Hotell Riverton i Göteborg.

Från inbjudan:

Programmet är inte helt spikat än, men vi kan presentera några talare som vi hoppas kan intressera er. I år får vi internationella besök av personer som jobbar med vattenråd och samverkan i avrinningsområden i Storbritannien.

Vi smygstartar även sammanställningen av vilka som är de väsentliga frågorna för vattenförvaltningen i Västerhavets distrikt kommande år, där vi gärna vill ha in era tankar och synpunkter. Välkomna!

Program och länk till anmälan finns hos Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt. Sista anmälningsdag är 15 mars.

Notera att Ringsjöns vattenråd inte ansvarar för Vattenrådens dag. Frågor kring arrangemanget besvaras av Vattenmyndigheten Västerhavet.

Hästhållning och andra vattennyheter

Trålbåtarna Östen och Västen i väntan på varmare väder och öppet vatten. Foto: Jimmy Lindahl
Trålbåtarna Östen och Västen i väntan på varmare väder och öppet vatten. Foto: Jimmy Lindahl

Så kom den då. Vintern. Isen ligger över hela Ringsjön. För vår del kom den inte särskilt lägligt. Lågt vattenstånd, ny personal, diverse problem med båtarna och nu isläget, har gjort att vi inte kunnat fiska lika mycket som vi önskat. Hade det inte varit för islocket hade vi förmodligen trålat för fullt inne i Västra Ringsjön vid det här laget.

Innan vädret vände och isen lade sig har vi dock kunnat avverkat ett par veckors trålning i Östra Ringsjön. Hösten har visat sig vara svårfiskad. Trots detta har vi ändå fått in en träff som gav ca 6 ton fisk i ett drag.

Nu håller vi tummarna för att Kung Bore ska släppa sitt grepp så att vi kan komma ut på böljan den blå igen.

Ny sida om hästhållning och övergödning

Hästar på bete vid Västra Ringsjöns strand. Foto: Richard Nilsson
Hästar på bete vid Västra Ringsjöns strand. Foto: Richard Nilsson

Hemsidan har utökats med en sida om hästhållning och övergödning. Detta sedan vi har fått kännedom om ett par rapporter från SLU och från Mälardalens högskola. Rapporterna påvisar att hästar kan tillföra tre gånger så mycket fosfor per hektar i en hage än vad lantbrukaren får lov att tillföra sina åkrar. Mer information och länkar till rapporterna finns här.

Andra vattenrelaterade nyheter

Invasiv vattenväxt sätter Länsstyrelsen i arbete.

Den invasiva sydfyrlingen (vattenkrassula). Foto: Benjamin Blondel
Den invasiva sydfyrlingen (vattenkrassula). Foto: Benjamin Blondel

Var noga med att ta reda på vad du använder dig av för växter (och djur/fiskar!) i din trädgårdsdamm! ”Fel” art kan ställa till stora problem om den kommer ut i det vilda. Det är inte svårt att dra paralleller till mördarsniglar när man läser artikeln om den första förvildade sydfyrlingen (vattenkrassula) i Sverige. Den hittades i Berga utanför Helsingborg i slutet av september 2016. Denna invasiva art fick Länsstyrelsen Skåne att agera snabbt för att förhindra vidare spridning.

Videon ovan är från Helsingborgs dagblad. Läs artikeln här.

Mer att läsa om sydfyrlingen finns hos Havs och vattenmyndigheten.

Nytt nummer av Hav & Vatten är ute

Havs- och vattenmyndighetens senaste nummer av Hav & Vatten har just publicerats. I denna upplagan hittar vi en hel del intressanta artiklar. Bland andra:

Striden om diket

Igenväxt dike i skogen. Foto: SeppVei
Igenväxt dike i skogen. Foto: SeppVei

Dikningsbidragen som en gång i tiden betalades ut både hjälpte och stjälpte. Vinsten blev ökad avkastning och förlusten blev biologisk mångfald.
Artikeln tar upp problematiken med dikningar i skogen. Följ med på en ”dikesproppning” på en av Sveaskogs skogsfastigheter.
Läs artikeln…

Friskare vatten

Läkemedel som riskerar att hamna i avloppet. Foto: Pöllö
Läkemedel som riskerar att hamna i avloppet. Foto: Pöllö

Läkemedelsrester i vatten placeras allt högre upp på agendan inom EU:s politiska värld. Även regeringens uppdrag till Naturvårdsverket beskriver att avancerad teknik för att avskilja läkemedelsrester bör vara testad och utvärderad i full skala.

Artikeln diskuterar olika tekniker som används för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten samt berättar om olika projekt som pågår runt om i Sverige, framförallt om reningsverket i Linköping. De blir först i Sverige med ett nytt ”fjärde” reningssteg.
Läs artikeln…

Äldre nummer av Hav & Vatten samt Havs- och vattenmyndighetens övriga publikationer finns på issuu.com. Vill du prenumerera på tidningen så hittar du uppgifter för det hos HaV.

2016 års recipientkontroll är klar

Hörbyån vid Lantmännen i Hörby. Provpunkt Ri71 i recipientkontrollprogrammet för Rönneå. Foto: Birgitta Bengtsson
Hörbyån vid Lantmännen i Hörby. Provpunkt Ri71 i recipientkontrollprogrammet för Rönneå. Foto: Birgitta Bengtsson

Årets sista provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde är avklarade. Datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 14 december.

Vädret som föregick provtagningen var relativt milt och växlade mellan fina dagar och småregniga (dock inga stora mängder). Under provtagningsdagen var det soligt och klart, med en svag nordlig vind och nollgradigt.

Vattenföringen var relativt låg för årstiden (ungefär på medelnivå).

Vattentemperaturen varierade mellan ca 3 och 4 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:
”Starkt färgat” vatten noterades på ett par provpunkter, samt ”starkt grumlat” vatten på knappt hälften. ”Extremt hög halt av organiskt material (permtal) uppmättes vid en provpunkt (Smålarpsån, pkt 74).

I Hörbyån, norra armen (pkt Ri72) uppmättes en ”extremt hög” totalkvävehalt.

Recipientkontrolldata till och med november

Ybbarpsån, vid Storarydsdammen. Provpunkt 17 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å. Foto: Birgitta Bengtsson
Ybbarpsån, vid Storarydsdammen. Provpunkt 17 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å. Foto: Birgitta Bengtsson

Proverna från recipientkontrollen i Ringsjön och Rönne å till och med november har analyserats och datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 8 och 10 november.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt med regn (dock inga stora mängder) helgen innan. Den 8:de när provtagningen gjordes i rinnande vatten var det växlande molnighet, svag vind och tre minusgrader, efter en kall natt. Till 10:de, när provtagningen gjordes i Ringsjön, hade det snöat. Det låg nästan en halv decimeter snö på marken, blåste en svag NO vind och var molnigt, samt nollgradigt.

Vattenföringen var högre än vid oktoberprovtagningen, ungefär på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 1,0 och 3,8 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:
Vattnet var ovanligt klart i Ringsjöarna och siktdjupet var 4,2 m i Sätoftasjön och Östra Ringsjön, vilket är rekord för november månad.

I Perstorpsbäcken uppströms Perstorp (pkt 28) var pH lågt, och tillståndet ”surt”.

I övrigt noterades ”starkt färgat” vatten på de flesta provpunkterna, samt ”starkt grumlat” vatten på ca hälften. ”Extremt hög halt av organiskt material (permtal) uppmättes vid flera provpunkter.

Sjösättning samt rekord för siktdjup och simfåglar!

Trålbåten Östen sjösätts i hamnen vid Gamla Boo. Foto: Jimmy Lindahl
Trålbåten Östen sjösätts i hamnen vid Gamla Boo. Foto: Jimmy Lindahl

Under september-oktober har vår personal och våra båtar Östen och Västen varit utlånade till Vallentuna kommun. Vi har bistått kommunerna Vallentuna och Täby med biomanipulation i Vallentunasjön. Under totalt 20 dagar befriade vi Vallentunasjön från ca 11 ton vitfisk.

Sedan återkomsten till hemmahamnen i Gamla Boo har trålbåtarna varit uppställda på land. Vattenståndet i Ringsjön har, liksom i många andra skånska sjöar,  varit väldigt lågt under en längre period. Som lägst var det ca 40 cm djupt i hamnen. Även om våra båtar har ett väldigt lågt djupgående så kunde vi inte sjösätta. De hade stått på botten. Snö och regn har nu fyllt på sjön så att vi i fredags åter kunde lägga i båtarna.

Vår plan är nu att ta oss in i Västra Ringsjön så fort som möjligt. Där ska vi börja med att utföra provtrålningar. I dagsläget verkar det dock som att vi får vänta på ytterligare tillströmning av vatten innan vi kommer genom sundet. Dessförinnan kommer vi att påbörja fisket i Östra Ringsjön och i Sätoftasjön.

Siktdjupsrekord

Den som rört sig vid och på sjön de senaste månaderna har kunnat notera att vattnet i Ringsjön har varit ganska klart. Detta bekräftades ytterligare vid senaste mätningarna av siktdjupet. Torsdagen den 17/11 mättes siktdjupet i både Östra Ringsjön och i Sätoftasjön till 4,2 meter. Detta är ett rekord för novembermätningarna! Sådana värden har inte setts i Ringsjön i november sedan femtio- och sextiotalet!

Simfågelrekord

Vår årliga inventering av rastande simfåglar i Ringsjön har genomförts av Hörbys kommunornitolog Mattias Persson. Mattias skriver så här om årets inventering:

Under 2016 års räkning har flera rekord (All-time-high) noterats.  Jag har ställt frågan flera gånger under hösten – Går det egentligen att slå fler rekord? Och för vissa arter går det naturligtvis, men det är i sanning en fröjd att vara inbiten skådare samt lokalpatriot och få följa hur det höga antalet fåglar trivs och samtidigt stadigt ökar i Ringsjöarna.

Se mina korta reflektioner nedan, samtidigt som ni följer rapporten i diagram och siffror.

Gräsand
September mäter All-time-high med hela 2159 exemplar. I oktober räknades in 2334 ex, vilket är tredje högsta inräkningen i historien. Arten finns i hela sjön, med en högre andel i vissa delar där det finnas väldigt bra förutsättningar arten.

Brunand
Oktober har högsta siffran på 10 år. Av ngn anledning har arten minskat i sjön på senare år. Generellt för Sverige?

Bläsand
Har efter ett par toppår ett något lägre antal 2016 – tillfälligt?

Knipa
Mäter All-time-high för september månads räkning. Oktober månads siffra är tredje högsta i ”modern tid”. Arten finns i stort sett i hela sjön.

Knölsvan
Har relativt låga siffror överlag.

Kricka
Har slagit Allt-time-high rekord med råge i september med hela 768 ex, och för oktober näst högsta siffran någonsin. Flera betydande flockar är inräknade. Arten trivs endast i vissa delar av sjön.

Storskarv
Har tredje högsta siffran under 2000-talet för september och för oktober är resultatet All-time-high. Arten verkar överlag fiska i hela sjön, men större flockar är koncentrerad till vissa rastplatser i sjön.

Skedand
September fjärde bästa siffran någonsin och näst högsta i modern tid.

Skäggdopping
Finns i stort sett i hela sjön. Inga rekord-antal för 2016, men siffran är likväl hög för båda perioderna.

Sothöna
Har stadigt ökat de senaste åren och når för september näst högsta siffran i modern tid och fjärde högsta sedan mätningen startade. För oktober har vi näst högsta siffran under 2000-talet.

Sångsvan
Har rastat med något färre antal för 2016 och är koncentrerad till vissa vikar. Nämnas bör att 18 ex (av de 44 inräknade sångsvanarna) var mindre sångsvan. Mindre sångsvan är årlig rastare i Fulltofta där den födosöker i den grunda viken.

Vigg
Har fjärde högsta antal för september månad i modern tid. För oktober månad kan vi se att arten trivts mycket bra senare år och vi har tredje högsta antalet sedan 1970-talet.

Simänder totalt
För totala antalet Simänder i Ringsjöarna visar räkningen i september på All-time-high och den imponerande siffran om 3230 rastande individer slår de tidigare årens rekord med råge. Gräsand och kricka lyfter med sina stora antal, men även övriga arter bidrar. För oktober månad når vi tredje bästa siffran någonsin. Sedan 2012 har vi haft imponerande antal rastande simfåglar i Ringsjöarna sett ur ett historiskt perspektiv. Det är uppenbart att förutsättningarna för simfåglarna är bättre än någonsin i Ringsjöarna och antalet individer har de senaste åren stadigt ökat.

Dykänder totalt
Antalet rastande dykänder är för september månad den näst bästa siffran sedan 1970-talet. För september månads räkning ser vi inte en jämn trend, men genomsnittet pekar uppåt där 2016 tydligt bidrar. För oktober månad visar räkningen på tredje bästa siffran i modern tid. Liksom för simänderna kan vi se en markant ökning under oktober månad de senaste åren. Även för dykänderna är det uppenbart att förutsättningarna är bättre än de varit de senaste 45 åren i Ringsjöarna för denna period.

Ladda ner all data från simfågelinventeringarna i Ringsjön sedan 1968.