Kategoriarkiv: Nyheter

Slut på säsongen och andra vattennyheter

Fångst i Ringsjön
Fångst i Ringsjön. Foto: Jimmy Lindahl

Så var vårsäsongen 2017 till ända. Vi märker nu att de få rovfiskar vi råkar få i trålen börjar bli påverkade av behandlingen och har därför valt att avsluta vårens fiske, av omtanke om gös och gädda.

Sedan årets start 27 februari har vi trålat under 43 dagar. Den absoluta merparten av dessa dagar har vi spenderat i Sätoftasjön och i Östra Ringsjön. Västra Ringsjön har vi, på grund av högt vattenstånd under en väldigt lång period, endast kunnat fiska i under en dag i februari samt en dag i juli.

Trots ett påtvingat trålningsstopp under maj månad har vi befriat Ringsjön från 25581 kg mört och braxen under våren. Största fångsten i ett tråldrag var 11200 kg. Det draget gjordes 13 mars i Östra Ringsjön.

Ringsjöns vattenråd önskar dig en riktigt fin sommar med mycket bad i Ringsjöns klara vatten!

Ringsjön ligger spegelblank - badsugen? Foto: Rebecka Thise
Ringsjön ligger spegelblank – badsugen? Foto: Rebecka Thise

Jakt- och fiskemässan och provfiske härnäst

Härnäst på schemat kommer vår medverkan på Jakt- och fiskemässan på Bosjökloster. Mässan går av stapeln sista helgen i augusti, 26-27/8. Vår monter kommer att hittas bland fiskeutställarna. Kom gärna dit och ställ dina frågor om Ringsjön! Passa också på att åka med på en kortare rundtur ut på sjön med en av våra trålbåtar.

I september är det dags för det stora provfisket med nät. Då läggs och vittjas 64 bottennät och sex pelagiska nät under en tvåveckorsperiod. All fisk som fångas i näten dokumenteras. Alla fiskar ska mätas, 100 stycken av varje art både vägs och mäts. Dessutom väger vi och mäter samtliga gösar som fångas. Mer information om provfisket hittar du här. Strax efter avslutat provfiske drar vi igång trålningens höstsäsong. Detta brukar bli i början av oktober.

Ringsjön ingår i Länsstyrelsens screening efter mikroplast

Till hösten ska Ringsjön screenas för mikroplast. Mikroplast i sötvattensjöar börjar bli ett uppmärksammat problem. Därför ska Länsstyrelsen Skåne undersöka ett antal sjöar och vattendrag, bland annat Ringsjön och eventuellt Rönne ås mynning, för mikroplast. Hur mycket plast finns det i sjöarna, vart kommer plasten ifrån och hur mycket plast förs ut i vattendragen är frågor man hoppas få svar på. I ett senare skede planerar man även att undersöka plastinnehåll i fisk och musslor. Projektet inväntar höstomröringen innan det går igång.

Det finns många olika källor till utsläpp av mikroplast.
Det finns många olika källor till utsläpp av mikroplast. Foto: Johannes Keiding

Ny rapport om bekämpningsmedel i Skånska grundvatten

Det har kommit en ny rapport om bekämpningsmedel i grundvatten från Länsstyrelsen Skåne. Studien är en del av den regionala miljöövervakningen och följer upp tidigare års resultat. Det hittades bekämpningsmedelssubstanser i 22 av de 27 provtagna platserna och fynden gjordes i både bergsbrunnar och jordbrunnar. De vanligaste substanserna man hittade var BAM, bentazon och atrazindesetyl. Det är idag endast bentazon som används inom jordbruket. BAM och atrazindesetyl är nedbrytningsprodukter av tidigare använda bekämpningsmedel som har varit förbjudna i över 25 år. Läs rapporten här.

 

Välkommen på årsstämma 15 juni

Lekande gäddor vid strandängen i naturreservatet Östra Bosjöklosterhalvön. Foto: Richard Nilsson
April 2017, lekande gäddor vid strandängen i naturreservatet Östra Bosjöklosterhalvön. Foto: Richard Nilsson

Nu är sommaren snart här på allvar. Gäddornas yngel är kläckta och de har bättre förutsättningar för en bra uppväxt än vad deras förfädrar har haft under många generationer. Detta tack vare Ringsjökommitténs och Ringsjöns vattenråds idoga arbete med restaureringen av Ringsjön.

Ringsjöns vattenråds årsstämma

Nästa torsdag (15/6) kl. 13.00 är det dags för årsstämma 2017. Denna hålls i Höörs kommuns nya sammanträdeslokal på Mejerigatan 4. Till fikat bjuder vi på födelsedagstårta för att fira tio-årsjubileum som vattenråd! Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till stämman! Glöm dock inte att anmäla er senast 12/6! Det är väl synd att missa tårtan!

Utöver de stadgeenliga punkterna kommer det att bli information om det senaste som hänt inom vattenrådets olika verksamheter. Dessutom kommer Birgitta Bengtsson från Ekologgruppen i Landskrona AB och berättar om resultatet från recipientkontrollen från året som gick. Vi gästas också av miljöstrategen Tord Andersson från Söderåsens miljöförbund (Klippans kommun) samt av Björn Lagerdahl, vattensamordnare på Havs- och vattenmyndigheten.
Tord kommer att berätta om hur arbetet med avveckling och rivning av kraftverken i Rönne å fortskrider. Björn kommer att prata om höstens kommande samråd samt kommunernas del i åtgärdsprogrammet. Det blir också lite information om vad som väntas komma upp på agendan framöver.

Ladda ner handlingarna till stämman: Handlingar inför årsstämman 2017-06-15.

Lyssna på en intervju med Tord Andersson, angående kraftverken i Rönne å.

Recipientkontrolldata till och med maj 2015

Provpunkt nr R74 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å. Punkten ligger i Smålarpsån, strax NV om Klippan och utflödet i Bäljane å. Foto: Birgitta Bengtsson
Provpunkt nr R74 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å. Punkten ligger i Smålarpsån, strax NV om Klippan och utflödet i Bäljane å. Foto: Birgitta Bengtsson

Då har resultaten från provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde till och med maj levererats. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 10 maj.

Maj inleddes med svalt och relativt torrt väder. Helgen innan blev det dock varmt, men därefter svalt igen. Under provtagningsdagen var det 6-7 grader, måttlig vind, molnigt, och efter någon regnskur på morgonen, uppehåll. Det var blåsigt på Ringsjön och speciellt på Östra, höga vågor.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 6,6 och 11,0 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • ”Starkt färgat” vatten registrerades på ett par provpunkter

I övrigt noterades inga avvikande eller onormala värden i månadens analyser.

Trålningsstopp i maj i Östra Ringsjön och i Sätoftasjön

Diagram över trålning i Ringsjöarna
Diagram som visar mängden fångad mört och braxen (staplar) samt antalet trålningsdagar (punkter) i de tre bassängerna i Ringsjön.

Våra trålningar i Östra Ringsjön och i Sätoftasjön är sedan 1 maj inställda. Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings beslutade på sin årsstämma att Ringsjöns Vattenråds trålningar efter mört och braxen i Östra Ringsjön samt i Sätoftasjön ska förbjudas under gösens fredningsperiod (maj) 2017. Anledningen till detta är en oro över att utfiskningen av vitfisk stör gösleken. Denna oro anser vi vara obefogad.

Efter 12 års trålningar finns det mer gös och gös av bättre kvalitet i Ringsjön än innan trålningarnas början. Tidvis är yrkesfiskets bottengarn så fulla av gösyngel att de måste öppna och släppa ut allting. Vi kan också, med hjälp av statistik från våra årliga nätprovfisken, visa att vi inte har negativ inverkan på gösen.

Maj månad är den månad då vi har fångat näst mest mört och braxen under året. I ett möte med fiskevårdsområdesföreningens styrelse innan stämman lades ovanstående synpunkter fram. Vi anser att ett trålningsstopp inte främjar Ringsjöns utveckling. Tvärtom så kan detta beslut eventuellt förlänga slutdatum för reduktionsfiskeprojektet.

Undantag från trålningsförbudet

Ett undantag från förbudet är Västra Ringsjön där vi fortsatt kommer tråla under maj månad. Vi kommer också att kunna fiska med andra metoder än trål såsom not, ryssja och minitrål i Östra Ringsjön och i Sätoftasjön.

Historiskt sett är det Västra Ringsjön som har givit de största fångsterna under maj månad. Vi antar att det kommer att fortsätta i samma stil.

Recipientkontrollen till och med april

Utsikt över provpunkt R3 i det samordande recipientkontrollprogrammet i Rönne å, vid bron i Hasslebro. Foto: Birgitta Bengtsson
Utsikt över provpunkt R3 i det samordande recipientkontrollprogrammet i Rönne å, vid bron i Hasslebro. Foto: Birgitta Bengtsson

Då har resultaten från provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde till och med april levererats. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 18 och 19 april.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt och blåsigt med hagelskurar. Under båda provtagningsdagarna var det några plusgrader på dagen, efter kalla nätter, Måttliga NO vindar, samt växlande molnighet.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 3,3 och 9,1 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • ”Starkt färgat” vatten registrerades flera provpunkter och ”starkt grumlat” vatten på ett par
  • ”Extremt hög” halt av organiskt material (höga permtal) noterades på tre provpunkter.
  • I övrigt noterades inga avvikande eller onormala värden i månadens analyser.

Åtgärdsarbete för bättre vatten i Skåne

Våtmarksanläggning på Pugerup
Återskapande av våtmark på Pugerups ägor. Foto: Richard Nilsson

Inbjudan till seminarium

Länsstyrelsen i Skåne bjuder in till en dag där åtgärdsarbetet för bättre vatten i Skåne ligger i fokus. På schemat står dikesrensning, ålgräsängar längs kusten, plastpartiklar från konstgräsfotbollsplaner, vandringshinder och kulturmiljöer samt en hel del annan vattenrelaterad information.

Seminariet hålls på Länsstyrelsen Skåne, i Malmö 10 maj, med start kl. 09.00. OBS! Obligatorisk anmälan senast 3/5!

Närmare information om seminariet och om hur man anmäler sig finner ni på Länsstyrelsens hemsida.

Årets första recipientkontroll avklarad

Ekologgruppen tar prover för det samordnade recipientkontrollet för Rönne ås avrinningsområde, på Sätoftasjöns provpunkt Ri5. Foto:Birgitta Bengtsson
Provtagning på Sätoftasjöns provpunkt Ri5. Foto: Birgitta Bengtsson

Då har resultaten från årets första provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde levererats. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 18 januari.

Kallt väder föregick provtagningen, men lagom till provtagningen blev det milt. Under provtagningsdagen var det grått och molnigt med lite duggregn, någon plusgrad och måttlig vind. Stora delar av Ringsjön var istäckt. Isen på provtagningsplatsera var ca 5 cm tjock.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 0,7 och 3,2 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • I Västra Ringsjön var klorofyll a halten ”mycket hög”, vilket tyder på algblomning under isen.
  • Vattnet var ”starkt grumlat” och ”starkt färgat” på ett par provpunkter
  • I övrigt registrerades inga höga eller onormala värden i månadens analyser.
  • I Hörbyån, norra armen (pkt Ri72) uppmättes en ”extremt hög” totalkvävehalt.

 

Dags för Vattenrådens dag

 

Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp

Vattenmyndigheten Västerhavet bjuder in till årets Vattenrådens dag. Detta kommer att gå av stapeln 22 mars på Hotell Riverton i Göteborg.

Från inbjudan:

Programmet är inte helt spikat än, men vi kan presentera några talare som vi hoppas kan intressera er. I år får vi internationella besök av personer som jobbar med vattenråd och samverkan i avrinningsområden i Storbritannien.

Vi smygstartar även sammanställningen av vilka som är de väsentliga frågorna för vattenförvaltningen i Västerhavets distrikt kommande år, där vi gärna vill ha in era tankar och synpunkter. Välkomna!

Program och länk till anmälan finns hos Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt. Sista anmälningsdag är 15 mars.

Notera att Ringsjöns vattenråd inte ansvarar för Vattenrådens dag. Frågor kring arrangemanget besvaras av Vattenmyndigheten Västerhavet.

Hästhållning och andra vattennyheter

Trålbåtarna Östen och Västen i väntan på varmare väder och öppet vatten. Foto: Jimmy Lindahl
Trålbåtarna Östen och Västen i väntan på varmare väder och öppet vatten. Foto: Jimmy Lindahl

Så kom den då. Vintern. Isen ligger över hela Ringsjön. För vår del kom den inte särskilt lägligt. Lågt vattenstånd, ny personal, diverse problem med båtarna och nu isläget, har gjort att vi inte kunnat fiska lika mycket som vi önskat. Hade det inte varit för islocket hade vi förmodligen trålat för fullt inne i Västra Ringsjön vid det här laget.

Innan vädret vände och isen lade sig har vi dock kunnat avverkat ett par veckors trålning i Östra Ringsjön. Hösten har visat sig vara svårfiskad. Trots detta har vi ändå fått in en träff som gav ca 6 ton fisk i ett drag.

Nu håller vi tummarna för att Kung Bore ska släppa sitt grepp så att vi kan komma ut på böljan den blå igen.

Ny sida om hästhållning och övergödning

Hästar på bete vid Västra Ringsjöns strand. Foto: Richard Nilsson
Hästar på bete vid Västra Ringsjöns strand. Foto: Richard Nilsson

Hemsidan har utökats med en sida om hästhållning och övergödning. Detta sedan vi har fått kännedom om ett par rapporter från SLU och från Mälardalens högskola. Rapporterna påvisar att hästar kan tillföra tre gånger så mycket fosfor per hektar i en hage än vad lantbrukaren får lov att tillföra sina åkrar. Mer information och länkar till rapporterna finns här.

Andra vattenrelaterade nyheter

Invasiv vattenväxt sätter Länsstyrelsen i arbete.

Den invasiva sydfyrlingen (vattenkrassula). Foto: Benjamin Blondel
Den invasiva sydfyrlingen (vattenkrassula). Foto: Benjamin Blondel

Var noga med att ta reda på vad du använder dig av för växter (och djur/fiskar!) i din trädgårdsdamm! ”Fel” art kan ställa till stora problem om den kommer ut i det vilda. Det är inte svårt att dra paralleller till mördarsniglar när man läser artikeln om den första förvildade sydfyrlingen (vattenkrassula) i Sverige. Den hittades i Berga utanför Helsingborg i slutet av september 2016. Denna invasiva art fick Länsstyrelsen Skåne att agera snabbt för att förhindra vidare spridning.

Videon ovan är från Helsingborgs dagblad. Läs artikeln här.

Mer att läsa om sydfyrlingen finns hos Havs och vattenmyndigheten.

Nytt nummer av Hav & Vatten är ute

Havs- och vattenmyndighetens senaste nummer av Hav & Vatten har just publicerats. I denna upplagan hittar vi en hel del intressanta artiklar. Bland andra:

Striden om diket

Igenväxt dike i skogen. Foto: SeppVei
Igenväxt dike i skogen. Foto: SeppVei

Dikningsbidragen som en gång i tiden betalades ut både hjälpte och stjälpte. Vinsten blev ökad avkastning och förlusten blev biologisk mångfald.
Artikeln tar upp problematiken med dikningar i skogen. Följ med på en ”dikesproppning” på en av Sveaskogs skogsfastigheter.
Läs artikeln…

Friskare vatten

Läkemedel som riskerar att hamna i avloppet. Foto: Pöllö
Läkemedel som riskerar att hamna i avloppet. Foto: Pöllö

Läkemedelsrester i vatten placeras allt högre upp på agendan inom EU:s politiska värld. Även regeringens uppdrag till Naturvårdsverket beskriver att avancerad teknik för att avskilja läkemedelsrester bör vara testad och utvärderad i full skala.

Artikeln diskuterar olika tekniker som används för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten samt berättar om olika projekt som pågår runt om i Sverige, framförallt om reningsverket i Linköping. De blir först i Sverige med ett nytt ”fjärde” reningssteg.
Läs artikeln…

Äldre nummer av Hav & Vatten samt Havs- och vattenmyndighetens övriga publikationer finns på issuu.com. Vill du prenumerera på tidningen så hittar du uppgifter för det hos HaV.

2016 års recipientkontroll är klar

Hörbyån vid Lantmännen i Hörby. Provpunkt Ri71 i recipientkontrollprogrammet för Rönneå. Foto: Birgitta Bengtsson
Hörbyån vid Lantmännen i Hörby. Provpunkt Ri71 i recipientkontrollprogrammet för Rönneå. Foto: Birgitta Bengtsson

Årets sista provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde är avklarade. Datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 14 december.

Vädret som föregick provtagningen var relativt milt och växlade mellan fina dagar och småregniga (dock inga stora mängder). Under provtagningsdagen var det soligt och klart, med en svag nordlig vind och nollgradigt.

Vattenföringen var relativt låg för årstiden (ungefär på medelnivå).

Vattentemperaturen varierade mellan ca 3 och 4 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:
”Starkt färgat” vatten noterades på ett par provpunkter, samt ”starkt grumlat” vatten på knappt hälften. ”Extremt hög halt av organiskt material (permtal) uppmättes vid en provpunkt (Smålarpsån, pkt 74).

I Hörbyån, norra armen (pkt Ri72) uppmättes en ”extremt hög” totalkvävehalt.