Rapporter

Recipientkontroll


Bottenfauna


Makrofyter (undervattensväxter)


Simfåglar


Fisk


Plankton


Elfiske


Övrigt